اجزای تشکیل دهنده الگوهای سر و شانه


ساختمان بدن طیور از صفر تا صد (پوشش بدن طیور)

پرندگان از مهره داران خونگرمی می باشند که سر منشا آنها به خزندگان برمیگردد. میان پرندگان و خزندگان هم تفاوت و هم شباهت های زیادی وجود دارد. از تفاوت های اصلی بین آنها می توان اشاره کرد به خونسرد بودن خزندگان (خزندگان دمای بدن خود را تنظیم نمیکنند و به دمای محیط وابسته هستند) و خونگرم بودن پرندگان (پرندگان دمای بدنی ثابت و بالایی دارند). هم پرندگان و هم خزندگان تخمگذار هستند و تولید مثل آنها در داخل تخم و خارج از بدن شکل میگیرد با این تفاوت که برای رشد جنین داخل تخم، پرندگان باید روی تخم خوابیده و دمای آنرا بالا ببرند در حالی که خزندگان تخم های خود را داخل خاک و ماسه می گذارند که دمای محیط برای رشد جنین کافی بوده و خودشان روی آن نمی خوابند. همچنین تفاوت دیگر آنها به پرواز کردن پرندگان می توان اشاره کرد در حالی که خزندگان قادر به پرواز نیستند. در این مقاله به بررسی پوشش بدن طیور خواهیم پرداخت:

الف- پوشش بدن طیور

پر و پوست و بافت فلسی شکل تشکیل دهنده ی پوشش بدن طیور می باشند در این بخش به قسمت های مختلف پوشش بدن طیور و سایر اجزای طیور مختصر اشاره ای خواهیم نمود:

پرها

قسمت اصلی پوشش بدن طیور پر می باشد.

پوشش پر در پرندگان را می توان عامل تمایز این گروه از سایر مهره داران دانست. در سیر تکامل پرندگان، بیشتر قسمت های فلسی خزندگان تبدیل به پر شده است، هم پر و هم فلس از پروتئین مشابهی به نام کراتین ساخته شده اند. پرها اعمال متنوعی دارند:

١- به پرواز کمک می کنند.
۲- به حفظ درجه حرارت بدن کمک می کنند.
٣- پرنده را از برف و باران حفظ می نمایند.
۴- پرنده را در مقابل صیادان استتار می کنند.
۵- باعث جذابیت پرنده در بین پرندگان همان گروه می شوند.

اجزاء پر. پر از یک ریشه به نام کالاموس تشکیل یافته که یک ساقه بلند یا محور به نام راکیس به آن متصل شده است. بارب از ساقه منشعب می گردد، باربیول از بارب منشعب گشته و باربیسل از باربیول جدا می شود. تمام قسمت ها به استثناء ساقه تشکیل شبکه ای را می دهند که این شبکه در قسمت پایه پر وجود نداشته و دارای ساختمانی سست بوده و باعث رشد فلوف (اجزای تشکیل دهنده الگوهای سر و شانه پرهای کرک مانند) می شود که اغلب رنگ آن با بافت اصلی فرق می کند.

چگونه پرها بازسازی می شوند. اکثر جوجه ها هنگام تولد بدون پر می باشند و به جز بال ها و دم آنها، بدنشان از پر نرم پوشیده شده است. این پرهای نرم به زودی بلندتر بوده و قسمت اعظم آن به صورت ساقه پر تمایز می یابند، طی چند روز ساقه ها و یا محورها جوانه زده و قسمت های دیگر پر ظاهر می شوند و تا ۴ تا ۵ هفتگی تمام بدن از پر پوشیده می گردد. اولین پرها به زودی می ریزند و پرهای جدید تا ۸ هفتگی به وجود می آیند. دوره سوم کامل شدن پرها درست قبل از زمان بلوغ است و اولین پرهای دوران بلوغ در پرنده به وجود می آید. پرها ۴ تا ۶ درصد وزن بدن را تشکیل می دهند که با سن و جنس، این درصد تغییر می کند. پرندگان پیرتر و خروس ها پرهای کمتری دارند.

تولک رفتن سالیانه. چون پرهای قدیمی می ریزند و می شکنند یا کشیده می شوند، طیور بالغ طبیعتی دارند که هر ساله به روشی پرهایشان را تجدید می کنند، پرهای باقی مانده طی یک سال می ریزند و پرهای جدید رشد می کنند. این روند را تولک رفتن می نامند. در عالم وحش پرها به تدریج می ریزند و عوض می شوند و پرنده هیچ گاه بدون پر نخواهد شد و همواره پرهای قدیمی و نو بر روی بدن پرنده وجود دارد. روند طبیعی ریختن پرهای قدیمی و رشد پرهای جدید ۳ تا ۴ ماه طول می کشد.

تولک رفتن و رشد پرهای جدید تحت کنترل هورمونی است. برای تولک رفتن باید در پایه و ریشه هر پر، پر جدیدی رشد کند تا پر قدیم بیفتد. هورمون هایی که در تخمگذاری و کرچ شدن پرنده تأثیر دارند رشد جوانه پر را متوقف می کنند، در نتیجه مرغ هایی که تولک می روند به ندرت تخمگذاری می کنند. اگر تخمگذاری به طور مصنوعی متوقف شود (مثلا با کاهش مصرف دان)، تولک رفتن خیلی سریع و به طور کامل رخ خواهد داد.

شکل پرها. علاوه بر اینکه شکل پرها به جنس بستگی دارد، اندازه آنها در سطوح مختلف بدن نیز متفاوت است و هورمونهای جنسی عوامل مؤثر در اختلاف شکل پرها در جنس های مختلف می باشند. این هورمونها باعث رشد طولی و تا حدی رشد عرضی پرهای خاصی از خروس ها می شوند، مثل: پرهای گردن، زین، داسی دم و داسی زیردم.

نواحی پرها. پرها به صورت یکنواخت تمام بدن را نمی پوشانند، اما رشد پرهای نواحی مختلف در ردیف هایی صورت می گیرد. ده نوع ناحیه برای رشد پرها وجود دارد: شانه، ران، دم، سینه، گردن، شکم، ساق پا، پشت، بال و سر. زمان ظهور پرها بر بدن به قرار زیر است:

رنگ پرها. پرها واجد رنگ های متفاوتی می باشند و در یک پر نیز ممکن است رنگ های متفاوتی مشاهده شود. در بسیاری موارد این اختلاف رنگ ها به ناحیه قرار گرفتن پر نیز بستگی دارد. طرز قرار گرفتن پرها بر روی بدن مرغ و خروس متفاوت است. رنگ پرها و الگوی قرار گرفتن آنها در اثر ژنتیک و هورمونهای جنسی است.

پوشش مومی روی پرها. غده اوروپیژیال یا غده پرین بر روی ناحیه پشتی دم قرار گرفته و تنها غده ترشحی پرندگان است که به سطح بدن باز می شود. این غده، مومی چرب ترشح می نماید که پرنده آن را به وسیله منقار خود روی پرهایش پخش می کند. این ماده پرهای پرنده را در مقابل آب غیر قابل نفوذ می کند. پرها آب جذب نمی کنند و آب به سرعت از روی آنها عبور می کند و پوشش بدن طیور را عایق آب می کند.

سر

سر پرندگان که بخشی از پوشش بدن طیور می باشد از قسمت های زیر تشکیل شده است:

تاج. اشکال مختلفی در تاج ها وجود دارد ولی به طور معمول سه تای اولی از بین انواع زیر در پرندگان مشاهده می شود:

توت فرنگی شکل
گردویی شکل
V شکل
آلاله ای شکل

تاج ساده
تاج گلسرخی
تاج نخودی
بالشتکی

شکل تاج نتیجه اثر متقابل ژنها می باشد ولی اندازه آن به میزان هورمونهای جنسی و شدت نور (طبیعی و یا غیر طبیعی) بستگی دارد. کم بودن شدت نور باعث بلندتر شدن تاج می شود.

چشم ها. طیور می توانند رنگ ها را تشخیص دهند و نسبت به رنگ بنفش و نارنجی تمایل بیشتری نشان می دهند.

پلکها، حدقه و حاشیه داخلی چشم۔

مژه ها. پرهای زبری هستند که از ساقه های مستقیم تشکیل شده اند.

گوشها. شنوایی طیور معادل شنوایی پستانداران است.

لاله های گوش

ریش

منقار

قسمت های مختلف بدن یک خروس

۱ – سر
۲- منقار (رأس)
۳- منقار (پایه)
۴- تاج
۵- صورت
۶- چشم
۷- ریش
۸- گوش
۹- لاله های گوش
۱۰- پرهای گردن
۱۱- پرهای جلو گردن
۱۲- گلو
۱۳- سینه
۱۴- شنل
۱۵- شانه
۱۶- کمان بال
۱۷- جلوی بال
۱۸- پوشش بال
۱۹- پوشش های ثانویه بال
۲۰- پرهای اولیه بال
۲۱- پوشش های اولیه بال
۲۲- پشت
۲۳- زین
۲۴- پرهای زرین
۲۵- پرهای نرم بدن
۲۶- کرک های نرم
۲۷- پرهای پایین ران
۲۸- پرهای مفصل خرگوشی
۲۹- پرداسی دم
۳۰- پرهای داسی زیری
۳۱- پوشش دهم
۳۲- پر های اصلی دم
۳۳- ساق پا
۳۴- سیخک پا
۳۵- پا
۳۶- پرده بین انگشتان پا
۳۷- انگشتان
۳۸- ناخن انگشتان
۳۹- مفصل خرگوشی

قسمت های مختلف بدن یک مرغ

۱- سر
۲- منقار (رأس)
۳- منقار (پایه)
۴- تاج
۵- صورت
۶- چشم
۷- ریش
۸- گوش
۹- لاله های گوش
۱۰- پرهای گردن
۱۱- پرهای جلو گردن
۱۲- گلو
۱۳- سینه
۱۴- شنل
۱۵- شانه
۱۶- کمان بال
۱۷- جلوی بال
۱۸- پوشش بال
۱۹- پوشش های ثانویه بال
۲۰- پرهای اولیه بال
۲۱- پوشش های اولیه بال
۲۲- پشت
۲۳- امتداد پشت
۲۴- بالشتک
۲۵- پرهای اصلی دم
۲۶- پوشش دم
۲۷- پرهای نرم بدن
۲۸- کرک های نرم بدن
۲۹- پرهای ریز ران
۳۰- پرهای مفصل خرگوشی
۳۱- ساق پا
۳۲- سیخک
۳۳- پا
۳۴- انگشتان
۳۵- ناخن های انگشتان
۳۶- پرده نازک بین انگشتان پا
۳۷- مفصل خرگوشی

پاها و ساقها

ساق ها و قسمت عمده ای از پاها توسط فلس های با رنگ های مختلف پوشیده شده است. در اپیدرم چنانچه رنگدانه های ملانین نباشند، رنگ زرد بسته به مقدار رنگدانه های کارتنوئید موجود در جیره بوجود می آید. سایه های مختلف سیاه نتیجه وجود رنگدانه های ملانین در لایه درم و اپی درم می باشد. وقتی رنگ سیاه در لایه درم و رنگدانه زرد در لابه اپیدرم باشد ساق ها رنگ متمایل به سبز خواهند داشت. در صورت فقدان هر دو رنگدانه، رنگ ساق ها سفید خواهد بود. قسمت های مهم ساق پا عبارتند از:

انگشتان. اغلب طیور در هر پا دارای چهار انگشت می باشند ولی بعضی از نژادها دارای پنج انگشت هستند.

پوست

اغلب طیور پوست نازکی دارند که از مهمترین قسمت های پوشش بدن طیور به حساب می آیند. به استثنای غدد اورو پیژیال (غدد پرین) که در قسمت انتهایی روی دم قرار می گیرد، پوست فاقد غدد عرق است. عدم وجود غدد عرق باعث می شود که طیور نتوانند عرق کرده و آب بدن خود را از دست بدهند. پوست در قسمت های مختلفی از بدن تشکیل بافت های متفاوتی را می دهد، مانند: ریش، لاله های گوش، منقار، فلس ها، سیخکها و چنگال ها، به استثناء نقاط بخصوصی، رنگ پوست سفید یا زرد است. میزان و شدت رنگ زرد در پوست به میزان گزانتوفیل جیره غذایی و شدت تولید تخم مرغ بستگی دارد.

مقاله پوشش بدن طیور بخش اول از فصل دوم ( ساختمان بدن طیور از صفر تا صد) سری مقالات راهنمای جامع و کامل پرورش طیور، سایت مرغ مرندی می باشد برای خواندن بخش های بعدی مقالات صفر تا صد پرورش طیور بر روی لینک مقالات صفر تاصد پرورش طیور کلیک نمایید.

اهمیت مواد غذایی و ویتامین ها در جلوگیری از ریزش مو

اهمیت مواد غذایی و ویتامین ها در جلوگیری از ریزش مو

شاید برای شما این اتفاق افتاده باشد که هنگام شانه زدن به موهای خود می بینید که بیش از حد موهای شما لای برس و شانه گیر کرده است و یا بعبارت دیگر موهای شما ریزش پیدا کرده است و یا ممکن است صبح از خواب بیدار شوید و و ببینید که موهای شما ریزش پیدا کرده و روی بالشتان نمایان شده است.

بطور طبیعی ریزش موی سر یک فرد در روز 50 الی 100 تار مو می باشد که به طور طبیعی ریزش پیدا می کند اما اگر ریزش موی شما هر روز ادامه دار باشد و یا در فواصل نزدیک در روز روی لباستان بریزد 100% غیر طبیعی است. ریزش مو در آقایان و خانم ها تقریبا متفاوت است . ریزش مو تعریف های متفاوتی دارد که برخی از آن ها را در اینجا بازگو می کنیم.

ریزش موی ارثی :

ریزش موی ارثی یا (آلوپسی آندروژنیک) نوعی ریزش مو می باشد که به مسایل ژنتیکی و ارثی مربوط می باشد اگر شما دچار ریزش موی ارثی هستید توجه داشته باشید که احتمالا شما این ژن و یا این ارث را از پدرتان و یا از دایی به ارث برده اید. امکان دارد بعضی از افراد این ارث را از پدربزرگ پدری و یا از پدربزرگ مادری به ارث ببرند . معمولا الگوی ریزش طاسی چند نوع دارد که نوع اول و شایع ترین نوع آن ریزش مو شقیقه ها بوده که شقیقه ها به سمت عقب تر می روند.

دومین الگوی ریزش موی ارثی یا همان آلوپسی آندروژنیک وسط سر فرد می باشد که امکان دارد وسط سر فرد ریزش پیدا کند.سومین و بارز ترین الگوی ریزش موی فرد ریزش مو از خط رویش تا فرق سر بوده که وسعت ریزش این مدل بیش تر از مدل های دیگر می باشد.

جلوگیری از ریزش مو :

افراد معولا بعد ار ریزش مو به فکر جلوگیری از ریزش مو می افتند که چگونه می توانند از ریزش موی خود جلوگیری کنند متاسفانه با گرم شدن بازار تبلیغات و همچنین زرق و برقشان قدرت اتخاب پایین آمده اما از نظر محققان و کارشناسان هیچ موقع استفاده از شامپوی خاصی باعث جلوگیری از ریزش مو و یا تقویت مو نشده است چرا که نقش و وظیفه شامپو پاک کردن و سشتشو می باشد با این حال هیچ موقع یک شامپو نمی تواند از ریزش مو جلوگیری کرده و یا موها را تقویت کند.

استفاده از مواد غذایی مناسب جهت جلوگیری از ریزش مو

برخی از مواد غذایی سبب تقویت مو می شود و به نوعی غذای اصلی مو محسوب می شوند.استفاده از این مواد غذایی به میزان مورد نیاز یکی از راه های جلوگیری و قطع ریزش مو می باشد. برخی از مهم ترین این مواد عبارتند از:

پروتئین:

اساس و پایه ی نیاز بافت های بدن مانند مو، ناخن ، پوست و . می باشد و در موادی مانند انواع گوشت ( مرغ ، ماهی و گوشت قرمز ) ، تخم مرغ ، لبنیات و حبوبات به میزان فراوان وجود دارد. در مواد نشاسته ای مثل نان ، برنج ، ماکارونی و سبزی ها نیز به مقدار کمی وجود دارد.اسیدهای آمینه اجزای تشکیل دهنده پروتئین ها هستند.

کلسیم و منیزیم:

گروه شیر و لبنیات منابع غنی کلسیم و منیزیم و نیز پروتئین هستند. اگر فردی دچار عدم تحمل لاکتوز ( قند موجود در شیر ) باشد و از سایر مشتقات لبنیاتی نیز برای تامین نیازهای بدن خود استفاده نکند، باید به طور روزانه مکمل کلسیم مصرف کند و مصرف سایر غذاهای غنی از پروتئین را نیز افزایش دهد.

ویتامین های گروه B:

یکی از راه های درمان ریزش مو مصرف مواد مغذی حاوی ویتامین B زیاد است که در گروه ویتامین های B ، ویتامین B6 و بیوتین اهمیت خاصی دارند. بیوتین ویتامینی است که د ربسیاری از محصولات آرایشی به عنوان مکمل بهبود دهنده وضعیت مو اضافه می شود، زیرا عارضه مشخص کمبود بیوتین، ریزش مو است. منابع غذایی غنی از ویتامین B6 و بیوتین عبارتند از:جگر، موز ، دانه آفتابگردان، ماهی ، مرغ، جوانه گندم ، آلوی خشک ، گوشت ، غلات سبوس دار ، مخمر و زرده تخم مرغ ( به ترتیب) و منابع غنی بیوتین : جگر و گوشت مرغ، جوانه گندم، سبوس گندم، تخم مرغ ، بادام زمینی و.

آنتی اکسیدان ها

شامل ویتامین E ، ویتامین C ، بتاکاروتن ( پیش ساز ویتامین A که در سیب زمینی شیرین، هویج ، اسفناج پخته، کدو حلوایی ، طالبی ، زرد آلو ، کلم بروکلی ، گریپ فروت قرمز وجود دارد ) ، روی و سلنیوم می باشد. رژیم های غذایی نامناسب توام با سیگار کشیدن و آلودگی هوا باعث فعال شدن رادیکال های آزاد و به خطر افتادن سلامت فرد می شود. آنتی اکسیدان ها مولکول هایی هستند که می توانند اثر رادیکال های آزاد را خنثی کنند. همچنین باعث ساخته شدن موی جدید و استحکام آن می شوند.به هر حال رفتار تغذیه ای صحیح که همیشه مورد تاکید می باشد، میزان رشد و استحکام فولیکول مو را بهبود می بخشد.

طبق نظر کارشناسان تغذیه می توان گفت ویتامین ها به خصوص ویتامین های گروه B مانند بیوتین، اسید فولیک ، پانتوتنیک اسید و برخی املاح مانند روی، آهن، گوگرد، سیلیس و مس اثرات مثبت زیادی بر روی مو دارند. آزمایش ها حاکی از آن است که مصرف بیوتین به صورت مکمل باعث تقویت و بهبود پوست به خصوص فولیکول های مو می شود.

در ضمن در مورد کاهش مصرف نمک و اثر آن در توقف ریزش مو نظریه هایی ارائه شده است، اما در صحت این نظریه ها تردید وجود دارد . ولی در هر حال کاهش مصرف نمک برای سلامت عمومی بدن مفید است.

دانشمندان ژاپنی بر اساس تحقیقات خود معتقدند که وجود چربی زیاد در رژیم غذایی مردان، مکانیسم طاسی را سرعت می بخشد. به این ترتیب که قسمتی از پوست سر آنزیمی به نام گاما- آلفا- رداکتاز تولید می کند. این آنزیم باعث تبدیل هورمون تستوسترون به دی هیدروتستوسترون (DHT) می شود که این ترکیب باعث ریزش مو می شود. غدد چربی مجاور هر فولیکول مو نیز این آنزیم را تولید می کنند. وجود چربی زیاد در غذا باعث تحریک غدد چربی و افزایش فعالیت این غدد برای تولید آنزیم نام برده می شود.

منابع اسید های چرب اُمگا 3 و اُمگا 6

اسیدهای چرب اُمگا-3 شامل آلفا- لینولنیک اسید و ایکوزا پنتانوئیک اسید (EPA) است در ماهی های آب سرد مانند ماهی سالمون و ساردین، روغن سویا و کانولا، جوانه گندم ، روغن گردو ، روغن تخم کتان یا پنبه و روغن ماهی یافت می شود.

اسیدهای چرب اُمگا-6 شامل اسید لینولئیک و اُمگا- لینولئیک اسید می باشد و در روغن های غیر اشباع گیاهی مانند روغن ذرت، روغن کانولا، روغن سویا، روغن بادام زمینی و روغن آفتابگردان یافت می شوند.

امروزه در سراسر دنیا استفاده از فراورده های طبیعی برای رشد مو نسبت به هر محصول دیگری محبوبیت بیشتری دارد چون همگی معتقدند یک درمان طبیعی برای ریزش مو می تواند موثر تر باشد.اگر شما خواهان این هستید که از ریزش مویتان جلوگیری کنید و موهایتان رشد بهتری داشته باشد، مواد مغذی مورد نیاز موها عامل حیاتی است در نتیجه باید از عناصر طبیعی و ارگانیک استفاده کنید.

کارشناسان این امر، فراورده های طبیعی بازسازی مواد را از دوره های مختلف جمع آوری کرده اند و اکنون قادر هستند فراورده های جدید طبیعی تولید کنند که بسیار موثر تر از فراورده های طبیعی است که گذشتگان ما استفاده می کردند. کلید موفقیت این امر برای تحقیقات و پژوهش هایی است که برای تعیین اینکه کدام گیاهان برای بازسازی و تقویت موها در طول قرن های گذشته استفاده شده است.این تحقیقات نشان داده است که این محصولات طبیعی اجزای تشکیل دهنده الگوهای سر و شانه به این دلیل در طول قرن ها موفق بوده است که درواقع باعث تقویت و رشد موها می شده است در نتیجه به افراد کمک کرده تا موهای سالمی داشته باشند.

اهمیت ویتامین E برای رشد مو

همانطور که در سایر مقالات اشاره کردیم، یکی از مهم ترین ویتامین ها برای رشد مو ویتامین E است و حال شاهد این هستیم که در اغلب روش های درمانی طبیعی از ویتامین E استفاده می شود. اهمیت ویتامین E در رشد موها از سال 1960 کشف شده است زمانی که محققان دریافتند کمبود ویتامین E ریزش مو را تشدید می کند. محققان دریافتند برای سالم ماندن مو بایستی منابع خون بدن سلامت باشد و کمبود ویتامین E به این معناست که جریان خون ناکافی به مو و تارهای مو خواهد رسید.

از سوی دیگر، بر اساس تحقیقات انجام شده راه حل ریزش مو و استفاده از روش های درمانی طبیعی قدیم و جدید و آتی است. بنابراین اگر دچار ریزش مو شدید هستید به جای اینکه شتاب زده اقدام به استفاده از محصولاتی طبیعی شوید بهتر است ابتدا با پزشک متخصص صحبت کنید چون ریزش مو گاهی نشانه یک بیماری است که بعضا این بیماری ممکن است بسیار جدی باشد. مثلا ریزش مو ممکن است نشانه اختلال در سیستم ایمنی بدن باشد. در این راه توصیه می شود از مراکز معتبر تخصصی مشاوره بگیرید.

پکیج پی آر پی ، لیزرتراپی و ویتامین درمانی:

تنها راه حل و بهترین راه حل برای جلوگیری از ریزش مو و همچنین تقویت مو ها استفاده از پکیج پی آر پی ، لیزرتراپی و ویتامین درمانی می باشد چرا که پی آر پی یا همان غربالگری خون وظیفه جلوگیری از ریزش مو را داشته و لیزرتراپی مکمل پی آر پی بوده و همچنین قطر موها را افزایش می دهد به اضافه اینکه ویتامین درمانی مرحله سوم بوده و این روند را کامل می کند.

حرکت سرشانه

نشر جانب دمبل دست جفت

یک جفت دمبل بردارید ، صاف بایستید و دمبل ها را در دستتان بگیرید ، به طوری که کف دستتان به سمت شما قرار گرفته باشد. این نقطه شروع است.

حرکت کول هالتر

حرکت کول هالتر

هالتر لاری یا معمولی را در حالی که کف دست ها به سمت بدن است ، در دست بگیرید. فاصله دست باید اندکی از عرض شانه کمتر باشد. هالتر باید بر روی قسمت بالای ران قرار گرفته و دست ها کشیده و آرنج ها اندکی خم باشند. کمر نیز باید صاف باشد. این نقطه شروع حرکت کول هالتر خواهد بود.

حرکت نشر خم دمبل

نشر خم دمبل

دو دمبل را در مقابل نیمکت قرار دهید ، در انتهای نیمکت در حالی که پاها نزدیک به هم و دمبل ها در کنار ساق قرار دارد بنشینید. کف دست ها باید به سمت یکدیگر باشد. این نقطه شروع حرکت نشر خم دمبل خواهد بود.

نشر از جلو دمبل تناوبی ایستاده

نشر از جلو دمبل تناوبی ایستاده

دمبل ها را در دست گرفته و مقابل بدن نگه دارید و صاف بایستید. این نقطه شروع حرکت نشر از جلو دمبل تناوبی ایستاده خواهد بود. در حالی که آرنج اندکی خم و کف دست به سمت پایین است ، یکی از دست ها را بالا آورید. تا جایی که دست شما اندکی از حالت موازی با زمین خارج شود ، وزنه را بالا بیاورید.

پرس سرشانه دمبل ایستاده

پرس سرشانه دمبل ایستاده

پرس سرشانه دمبل ایستاده یک تمرین عالی برای شروع یادگیری انجام حرکات بالای سر است. انجام این حرکت نیاز به انعطاف پذیری عضله سرشانه داشته و باید با تکنیک صحیح آن را اجرا کنید!

تمرین پرس سرشانه هالتر از جلو ایستاده

پرس شانه هالتر ایستاده

پرس شانه هالتر ایستاده یک تمرین کامل و عالی برای تقویت عضلات شانه محسوب می شود. این تمرین با نام های متفاوتی شناخته شده است که عمدتا برای تقویت عضله دلتوئید به کار گرفته می شود. این تمرین همچنین به صورت غیر مستقیم عضلات دیگر شانه ، پشت بازو و عضلات مرکزی را نیز تقویت می کند. از آنجایی که این تمرین به صورت ایستاده انجام می شود ، نیاز به نیروی زیاد عضلات مرکزی برای تثبیت ستون فقرات ( هنگام بالا بردن وزنه بالای سر ) دارد.

نشر از جانب سیم کش دست جفت

نشر از جانب سیم کش ( دست جفت )

نشر از جانب سیم کش یکی از انواع تمرینات نشر از جانب است که ورزشکاران به منظور تقویت عضلات شانه در برنامه تمرینی خود انجام می دهند. استفاده از دستگاه سیم کش برای ایجاد فشار ثابت بر روی گروه های عضلانی مورد هدف ( زمانی که شما وزنه را در محدوده مشخصی حرکت می دهید ) مفید خواهد بود.

تمرین سرکول با کش ورزشی

کول با کش ورزشی

سرکول با کش ورزشی یکی از حالت های مختلف تمرین کول است که باعث تقویت عضله سرشانه می شود. استفاده از کش ورزشی در این تمرین باعث ایجاد مقاومت شده و مقاومت در برابر انقباض کامل را به حداکثر می رساند.

حرکت پرس سرشانه ایستاده با کش ورزشی

پرس سرشانه ایستاده با کش ورزشی

پرس سرشانه ایستاده با کش ورزشی یکی از حالت های مختلف تمرین پرس سرشانه است که به منظور تقویت عضلات سرشانه انجام می شود. این تمرین همچنین به صورت غیر مستقیم عضلات مرکزی ، پشت بازو و ذوزنقه ای را نیز مورد هدف قرار می دهد. استفاده از کش ورزشی در این تمرین باعث ایجاد مقاومت در طول تمرین شده و هر چه بیشتر به انقباض کامل نزدیک می شوید ، مقاومت بیشتری بر روی گروه عضلانی اعمال می گردد.

نشر از جانب با کش ورزشی

نشر از جانب با کش ورزشی

نشر از جانب کش با ورزشی یکی از انواع حرکت نشر از جانب با دمبل است که برای تقویت عضلات شانه استفاده می شود. در این تمرین از کش ورزشی به منظور ایجاد استقامت استفاده می شود. با نزدیک شدن به انقباض کامل ، مقاومت بیشتری روی گروه های عضلانی مورد هدف اعمال می شود.

چرخش دست

حرکت چرخش دست

چرخش دست یک تمرین حرفه ای برای گرم کردن بدن محسوب می شود که هدف آن کشش پویای عضلات سرشانه می باشد. گرم کردن بدن یکی از مهم ترین فاکتورهای هر برنامه بدنسازی است و حفظ تحرک می تواند تاثیرات کلی تمرینات ورزشی بر روی بدن را افزایش دهد.

پرس شانه هالتر

پرس شانه هالتر نشسته

پرس شانه هالتر یک نوعی از تمرینات پرس بالا سر است که عضلات شانه را تقویت می کند. حرکات عمودی جز الگوهای تمرینی بسیار حیاتی اجزای تشکیل دهنده الگوهای سر و شانه هستند که باید در برنامه تمرینی خود بگنجانید. پرس سرشانه با هالتر را می توانید در برنامه تمرینی عضلات شانه ، تمرینات فشاری ( زوری ) ، تمرینات قسمت بالایی بدن و تمرینات کل بدن بگنجانید.

نشر طرفین نشسته

نشر طرفین نشسته

برای شروع در حالی که دمبل ها را در دستان خود گرفته اید ، بر روی صندلی بنشینید. وزنه ها باید در حالی که دست ها کاملا کشیده اجزای تشکیل دهنده الگوهای سر و شانه و کف دست ها به سمت یکدیگر هستند ، در کنار بدن قرار گرفته باشند. این نقطه شروع حرکت نشر طرفین نشسته خواهد بود.

نشر از جانب دستگاه

نشر از جانب دستگاه

ابتدا وزنه ای را انتخاب کرده و بر روی دستگاه قرار دهید. ارتفاع صندلی را تنظیم کرده و رو به دستگاه بنشینید. پاهای خود را به اندازه عرض شانه هایتان باز کرده و صاف بر روی زمین قرار دهید. دست هایتان را بر روی پد قرار دهید و دستگیره را محکم بگیرید. به سمت بالا نگاه کنید. این نقطه شروع حرکت نشر از جانب دستگاه می باشد. اندکی آرنج خود را خم کرده و فقط شانه هایتان را حرکت دهید. با دستان خود به سمت وزنه فشار وارد کنید ، تا جایی که ساعد شما بالاتر از حالت موازی قرار گیرد.

تمرینات بزرگ کردن شانه

تمرینات بزرگ کردن شانه

بزرگ کردن شانه نیاز به تمرینات سختی دارد و از این رو در این مقاله یک سری حرکاتی برای گرد شدن سرشانه را به شما آموزش می دهیم. ابر قهرمانان ، بازیگران ، بدنسازان و هر کسی که بدن قدرتمندی دارد دارای ماهیچه های دالی بزرگی است. چنین افرادی بدنی عضلانی دارند ، زیرا بازوها و بدن آن ها با شانه هایی گرد و بزرگ پوشانده شده است. هیکل این افراد و شانه هایشان ، خیلی بزرگ تر از سایر اجزای بدنشان نشان داده می شود. بدنسازانی که اندامی عضلانی دارند ، تمرینات بسیار سختی نسبت به سایر ورزشکاران انجام می دهند.

دلایل ریزش مو در خانم ها و آقایان – روش های پیشگیری از آن ۱۸ مهر ۱۴۰۱

دلایل ریزش مو

ریزش مو یکی از مشکلات بسیار شایع است که می تواند زیبایی افراد را تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه ریزش مو عموما در سنین بالاتر اتفاق می افتد اما به دلایل مختلف گاها در سنین پایین نیز شاهد ریزش مو هستیم. به گفته انجمن پوست و موی آمریکا از دست دادن روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ تار مو در روز امری طبیعی است. با وجود حدودا ۱۰۰،۰۰۰ تار مو بر روی سر، از دست دادن این تعداد جزئی مشکلی به وجود نمی آورد و موهای جدید جایگزین آنها می شوند. اما این اتفاق همیشه نیز رخ نمی دهد!

ریزش مو می تواند به صورت تدریجی و یا به یکباره رخ دهد و یا بسته به دلیل بروز آن، موقت یا دائمی باشد. اگر شما هم نمی دانید که ریزش موهایتان طبیعی است و یا واقعا دچار ریزش مو شده اید در ادامه این مقاله با سفیر همراه باشید تا اطلاعات مفیدی در خصوص ریزش مو و روش های درمان آن در اختیارتان قرار دهیم.

نشانه های ریزش مو

نشانه اصلی ریزش مو یا طاسی این است که موها بیش از میزان معمول بریزد، اما تشخیص این امر می تواند دشوارتر از آن چیزی باشد که تصورش را می کنید. به طور کلی مواردی که در این قسمت به آنها اشاره می کنیم می تواند در تشخیص ابتلا به ریزش موی جدی به شما کمک کند.

– پهن شدن خط فرق سر: اگر شما هم بین موهایتان فرق باز می کنید، ممکن است متوجه پهن شدن فرق خود شوید که این مسئله می تواند نشانه ای از نازک شدن موها باشد.

– عقب رفتن خط رویش مو: بالا رفتن بیش از اندازه خط مو می تواند به خودی خود نشانه ای از ریزش مو باشد.

– سست شدن مو: پس از استفاده از برس مو یا شانه آن را چک کنید؛ زیرا گیر کردن بیش از حد معمول موها درون شانه یا برس گیر می تواند نشانه ای از ریزش مو باشد.

– طاسی نقطه ای سر: این نوع طاسی می تواند اندازه های مختلف داشته باشد و به مرور زمان بیشتر شود.

– درد یا خارش: اگر درگیر مشکل پوستی ای هستید که منجر به ریزش مو می شود، ممکن است در ناحیه کف سر خود احساس درد یا خارش نمایید.

– گرفتن راه آب حمام: یکی از نشانه های ریزش مو می تواند گرفتگی راه آب حمام یا سینک دستشویی با مو باشد.

کم پشتی موی خانم هادلایل ریزش مو در خانم ها و آقایان

ریزش مو انواع گوناگونی دارد که ریشه و علت اصلی آنها با یکدیگر متفاوت است. برخی از اصلی ترین دلایل ریزش مو به شرح زیر هستند:

ریزش موی آندروژنیک

ریزش موی آندروژنیک که نام دیگر آن آلوپسی آندروژنیک است و در زبان فارسی به آن طاسی وابسته به هورمون مردانه می گویند، نوعی ریزش موی وابسته به وراثت است. این نوع ریزش مو رایج ترین نوع ریزش مو است که به صورت تدریجی اتفاق می افتد و در حدود نیمی از مردم دنیا به آن دچار هستند.

در حالی که برخی از افراد در آغاز دوران بلوغ ریزش مو را تجربه کنند، اما ممکن است که سایر افراد حتی تا میان سالی نیز دچار این مشکل نشوند.

در طاسی با الگوی زنانه معمولا شاهد نازک شدن مو در تمامی قسمت های سر هستیم. از سوی دیگر ممکن است شاهد پهن شدن فرق سر یا نازک شدن موهای اطراف فرق سر نیز باشیم. این در حالی است که طاسی با الگوی مردانه عموما شامل ریزش موی پیوسته در نواحی شقیقه ها و نازک شدن و کم شدن مو در تاج سر است که فرمی شبیه حرف M انگلیسی را ایجاد می کند.

ریزش موی آلوپسی آرئاتا

نام های دیگر این نوع ریزش مو، طاسی منطقه ای یا کچلی سکه ای است. این نوع ریزش مو یک مشکل خود ایمنی به حساب می آید که در آن سیستم ایمنی به فولیکول های مو حمله می کند و باعث ایجاد طاسی منطقه ای شود. اندازه این طاسی می تواند از کم تا زیاد متغیر باشد و حتی در برخی مواقع موجب ریزش تمام موهای سر شود. علاوه بر ریزش موی سر، این نوع ریزش مو ممکن است در ابروها، مژه ها، ریش و سایر نقاط بدن نیز مشاهده شود.

ریزش موی شوکی

در ریزش موی شوکی یا آناژن افلوویوم، ریزش مو به صورت ناگهانی و سریع اتفاق می افتد که دلیل آن نیز شیمی درمانی یا درمان با اشعه است. در این صورت معمولا پس از توقف درمان، موی سر مجددا رشد خواهد کرد.

ریزش موقتی مو

این نوع ریزش مو که با نام تلوژن افلوویوم نیز شناخته می شود از شوک های احساسی یا فیزیکی همانند اتفاقات تروماتیک، استرس های شدید و یا بیماری های جدی ناشی می شود.

علت دیگر ریزش موقت مو می تواند تغییرات هورمونی باشد که در یکی موارد زیر اتفاق می افتد:

از دیگر دلایل احتمالی ابتلا به تلوژن افلوویوم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– اختلالات خاص غدد درون ریز

– مصرف یا توقف مصرف داروهای ضدبارداری

علاوه بر آن، مصرف برخی از داروهای نیز می تواند باعث این نوع ریزش مو شود که برخی از آنها به شرح زیر هستند:

– داروهای ضدانعقاد خون

– داروهای ضد تشنج

این نوع ریزش مو معمولا با برطرف شدن مشکلات زمینه ای که در بالا به آنها اشاره کردیم متوقف می شود.

قارچ پوست سر

قارچ پوست سر یا تینئا کاپیتیس، عفونتی قارچی است که بر روی موها و پوست سر تاثیر می گذارد و با داروهای ضد قارچ قابل درمان است. این عفونت باعث ایجاد کچلی های موضعی کوچک فلس مانندی بر روی سر می شود و پوست را دچار خارش می کند. اندازه این نقاط به مرور زمان افزایش پیدا می کند. نشانه های دیگر این نوع ریزش مو عبارت اند از:

– موهای زبر و شکننده

– فلس فلس شدن بخشی هایی از پوست و تغییر رنگ به خاکستری یا قرمز

ریزش موی کششی

ریزش موی کششی یا ترکشن آلوپسیا از کشیده شدن موها و وارد آمدن فشار زیاد به آنها ناشی می شود. این نوع ریزش مو به دلیل برخی مدل موها همانند مدل موی بافت، موی دم اسبی و گوجه ای که در آن موها کشیده می شود ایجاد می گردد.

دلایل دیگر ریزش مو

برخی بیماری ها و عارضه های پوستی مانند لیکن پلان، که یک بیماری ژنتیکی خارش دار و مزمن پوست است و همچنین برخی از انواع بیماری لوپوس که نوعی بیماری خود ایمنی است می تواند باعث ریزش دائمی موی سر شود.

الگوی ریزش مو آقایان

روش های پیشگیری از ریزش مو

به منظور حفظ بهداشت و افزایش کلی سلامت موها و همچنین پیشگیری از ریزش موها رعایت موارد زیر ضروری است:

– از مدل موهایی که باعث کشیده شدن مو می شوند پرهیز کنید.

با آنکه مو انعطاف پذیر است اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که کشیده شدن بیش از اندازه مو می تواند باعث آسیب دائمی به آن شود. مدل موهایی مانند بافت آفریقایی یا دم اسبی می تواند باعث کشیدگی زیاد موها شود و به مرور زمان منجر به سست شدن پیوند مو با پوست سر گردد.

– از ابزارهای برقی مو که خیلی داغ می شوند استفاده نکنید.

اگر برای درست کردن موهای خود از ابزارهای برقی که داغ می شوند استفاده می نمایید، باید بدانید که با این کار فولیکول های مو آب خود را از دست می دهند و آسیب پذیر می شوند. سشوارها، اتوموها و فرکننده های مو همگی می توانند در صورت استفاده زیاد به موها آسیب برسانند.

– از دکلره کردن مو و استفاده از مواد شیمیایی خودداری کنید.

استفاده کردن از مواد شیمیایی مو در روش هایی مانند دکلره، به دلیل آنکه مولکول های پروتئینی مو یا همان کراتین را جدا می سازد باعث آسیب پذیری موها می شود. اگر شما هم نگران ریزش مویتان هستید، سعی کنید از رنگ مو، هایلایت مو، آب اکسیژنه و مواد فرکننده دائم مو کمتر استفاده نمایید.

– از شامپوی ملایم و مناسب موی خود استفاده کنید.

هدف از استفاده از شامپو، برطرف نمودن آلودگی و چربی اضافی موها است. با این حال استفاده بیش از اندازه از شامپو می تواند به موها آسیب برساند. سولفات و مواد تشکیل دهنده شامپو موجب وز شدن و گره خوردن مو، خشک شدن پوست سر و شکننده شدن موها می شود.

اگرچه شواهدی مبنی بر تاثیر مواد تشکیل دهنده شامپو بر ریزش مو وجود ندارد، اما باید بگوییم که شامپوها می توانند بر روی سلامت کامل مو تاثیر بگذارند. اگر متوجه وز شدن یا خشکی بیش از اندازه موهای خود شدید، شامپوی تان را عوض کنید و از یک شامپوی مناسب تر استفاده کنید.

– از یک برس نرم دارای الیاف طبیعی استفاده کنید.

استفاده از برسی با الیاف طبیعی می تواند باعث افزایش سطح روغن های سالم مو شود. از آنجایی که مو به طور طبیعی حاوی پروتئین کراتین است، بنابراین برس کشیدن ملایم از بالا به سمت نوک موها و در یک جهت، می تواند به لطافت و حالت دهی به کوتیکول های مو کمک کند. شانه کردن روزانه موها همچنین می تواند به کاهش ریزش مو کمک کند.

الگوی ریزش مو خانم ها

روش های درمان ریزش مو

برای درمان ریزش مو روش های گوناگونی وجود دارد، اما بهترین گزینه برای هر شخص به عامل اصلی ایجادکننده ریزش موی او بستگی دارد. در اکثر مواقع تجویز برخی داروها اولین روش برای درمان ریزش مو است. داروهای رایج برای درمان ریزش مو معمولا شامل کرم های موضعی، ژل ها، محلول ها، یا کف هایی می شوند که باید به طور مستقیم به پوست سر زده شوند. اکثر این محصولات شامل ماده ای به نام ماینوکسیدیل هستند.

تجویز برخی از داروها نظیر فیناستراید (پروپشیا)، به خصوص برای ریزش مو با الگوی مردانه می تواند بسیار موثر واقع شود. این قرص به صورت روزانه مصرف می شود و از پیشرفت ریزش مو جلوگیری می کند. اگرچه در برخی از افراد می توانیم حتی شاهد رویش موهای جدید نیز باشیم. در مواردی که ریزش مو به مشکل خود ایمنی مرتبط است، متخصص پوست و مو داروهای ضد التهاب مانند کورتیکواستروئید را تجویز می کند.

در مواردی که امکان درمان ریزش مو با دارو وجود ندارد، ممکن است که متخصص مو یکی از روش های زیر را انتخاب نماید:

کاشت مو

جراحی کاشت مو شامل انتقال بخش های کوچکی از پوست دارای رشته های مو به مناطق طاس سر می شود. این روش مناسب افرادی است که دچار ریزش موی ارثی هستند و ریزش موهایشان معمولا در قسمت بالای سر اتفاق می افتد. از آنجایی که گاهی ریزش مو پیشرفت اجزای تشکیل دهنده الگوهای سر و شانه می کند، در برخی از موارد ممکن است که نیاز به تکرار چند باره این پروسه باشد.

کاشت مو انواع مختلفی دارد و با پیشرفت تکنولوژی امروزه شاهد روش هایی ساده تر و در عین حال موثرتر نیز هستیم. به طور مثال در یکی از بهترین روش های موجود که SUT نام دارد، به کمک دستگاه های پیشرفته و اتوماتیک می توان تا ۱۴۰۰۰ تار موی واقعی را بدون جراحی، درد، خونریزی و همینطور دوران نقاهت کاشت کرد.

ماساژ کف سر

ماساژ دادن پوست سر می تواند از طریق افزایش گردش خون و تغییرات ژنی به رشد مو کمک کند. در تحقیقی که در سال ۲۰۱۶ میلادی انجام گرفت نشان داد که ۴ دقیقه ماساژ روزانه می تواند موجب افزایش ضخامت مو در مردان ژاپنی شود. با این حال همچنان به تحقیقات کامل تر و جامع تری در این زمینه نیاز است.

ماساژ دادن کف سر به طور کلی حس خوبی منتقل می کند، بنابراین اگرچه هنوز تاثیر این روش درمان ریزش مو به طور رسمی به اثبات نرسیده است اما می تواند بسیار آرامش بخش باشد.

رژیم غذایی مناسب

رژیم غذایی می تواند تاثیر مستقیمی بر روی ریزش مو داشته باشد. داشتن رژیم غذایی سرشار از آنتی اکسیدان می تواند با نشانه های استرس اکسیداتیو مبارزه کند. بسیاری از میوه ها و سبزیجات رنگارنگ مانند توت فرنگی، بلوبری، لوبیاها، حبوبات، اسفناج و کلم بروکلی منابعی فوق العاده از آنتی اکسیدان هستند.

شکر، چربی های فرآوری شده، نگهدارنده ها و الکل می توانند منجر به افزایش استرس اکسیداتیو شوند. اگر شما هم قصد دارید جلوی ریزش موی خود را بگیرید، این موارد را به خاطر بسپارید.

ترک سیگار

سیگار کشیدن می تواند به سلول های مو آسیب برساند و موجب شکننده شدن فولیکول های مو و آسیب رسیدن به آن شود. تحقیقات ثابت کرده است که سیگار کشیدن می تواند امکان سفید شدن زود هنگام و ریزش مو را افزایش دهد.

در پایان باید بگوییم که ریزش مو عارضه ای شایع به خصوص در سنین بالا است و رایج ترین علت آن مسائل ژنتیکی است. ریزش موی ژنتیکی معمولا در خانم ها با نازک شدن مو در بالای سر و عقب رفتن خط رویش مو و در مردان با طاسی تاج سر همراه است. روش های مختلفی وجود دارد که نه تنها جلوی ریزش مو را می گیرد بلکه می تواند به رشد دوباره موها کمک کند. درمان های خانگی، تغییر سبک زندگی، استفاده از رژیم غذایی مناسب و همچنین مصرف برخی داروها می تواند تاثیر چشمگیری در رفع مشکل نازک شدن و ریزش مو داشته باشد.

اجزای تشکیل دهنده الگوهای سر و شانه

آزمون آنلاین آمادگی دفاعی دوره دوم متوسطه | درس 1: امنیت پایدار

آزمون آنلاین آمادگی دفاعی دوره دوم متوسطه | درس 1: امنیت پایدار

تیم مدیریت گاما

آزمون آمادگی دفاعی | نوبت اول: درس 1 تا 5

آزمون آمادگی دفاعی | نوبت اول: درس 1 تا 5

تیم مدیریت گاما

آزمون مستمر درس 8 تا 10 آمادگی دفاعی متوسطه دوم

آزمون مستمر درس 8 تا 10 آمادگی دفاعی متوسطه دوم

تیم مدیریت گاما

آزمون نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه دهم دبیرستان موحد | خرداد 1397

آزمون نوبت دوم آمادگی دفاعی پایه دهم دبیرستان موحد | خرداد 1397

نمونه سوالات امتحانی آمادگی دفاعی دهم کلیه رشته ها | آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدّس

نمونه سوالات امتحانی آمادگی دفاعی دهم کلیه رشته ها | آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدّس

عذرا عرفانی پور

امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی دهم دبیرستان حجاب بم پشت - دی 96

امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی دهم دبیرستان حجاب بم پشت - دی 96

آزمون تستی آمادگی دفاعی دهم | درس 8: من یک رزم آورم

آزمون تستی آمادگی دفاعی دهم | درس 8: من یک رزم آورم

آزمون آمادگی دفاعی دهم دبیرستان محمودیه 19 خیامی | درس 6: الگوها و اسوه‌های پایداری و مقاومت

آزمون آمادگی دفاعی دهم دبیرستان محمودیه 19 خیامی | درس 6: الگوها و اسوه‌های پایداری…

نمونه سوالات امتحانی آمادگی دفاعی دهم کلیه رشته ها | درس 10: آشنایی با حوادث و کمک‌های اولیه

نمونه سوالات امتحانی آمادگی دفاعی دهم کلیه رشته ها | درس 10: آشنایی با حوادث و کمک‌های…

عذرا عرفانی پور

امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی دهم دبیرستان امام رضا | دی 96

امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی دهم دبیرستان امام رضا | دی 96

مهدی اسماعیل زاده

نمونه سوال امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی دهم عمومی کلیه رشته ها | دیماه 96: درس 1 تا 5

نمونه سوال امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی دهم عمومی کلیه رشته ها | دیماه 96: درس 1…

سؤالات امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی پایه دهم دبیرستان دخترانۀ سرای دانش منطقه 6 با جواب | دی 95

سؤالات امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی پایه دهم دبیرستان دخترانۀ سرای دانش منطقه 6…اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.