بازده و ارزیابی اوراق بهادار


بازار سهام در ارزنده‌ترین شرایط تاریخی قرار دارد/ برجام زمینه‌ساز ریزش شاخص بورس نیست

«احسان حاج علی‌اکبر» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به عوامل تأثیرگذار بر روند این روزهای معاملات بازار سهام اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ بهره بانکی مهم‌ترین ریسک بازار سرمایه است که برخی از بانک‌ها اقدام به افزایش خودسرانه نرخ بهره بانکی کرده‌اند، این در حالی است که بانک مرکزی به طور جد پیگیر رفع این مشکل و نیز برخورد با بانک‌های متخلف است.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

وی بیان داشت: چنین سرمایه‌گذاری که باعث کسب بازدهی بدون ریسک می‌شود، باعث خواهد شد تا مردم پول‌های خود را وارد بازار سرمایه نکنند؛ وجود چنین مساله‌ای باعث شده تا سهامداران بزرگ شرایط را برای ورود نقدینگی به بازار سهام مناسب نبینند.

حاج علی‌اکبر با تاکید بر اینکه افزایش نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف جهان و به‌تبع آن شروع رکود جهانی است، خاطرنشان کرد: نرخ بهره بانکی آمریکا از ۰.۷۵ درصد به ۲.۵ درصد رسیده است و بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که احتمالاً نرخ بهره بانکی امریکا به ۴.۵ درصد نیز افزایش یابد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: این موضوع تاثیر زیادی بر افت قیمت کامودیتی می‌گذارد و افت قیمت کالاهای جهانی بازار سرمایه ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی ابهام در آینده برجام را دیگر عامل تاثیرگذار در روند فعلی بازار سرمایه عنوان کرد و ادامه داد: طولانی شدن روند مذاکرات برجام موجب شده است تا ابهام در بازار سرمایه تداوم یابد، از سوی دیگر اگر برجام محقق شود به احتمال زیاد نرخ دلار به حدود ۲۵ هزار تومان کاهش می‌یابد. این موضوع تاثیر منفی کوتاه‌مدت بر بازار سرمایه خواهد داشت، زیرا که معاملات بورس در ایران کامودیتی محور است و کاهش نرخ ارز، زمینه ساز کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی خواهد شد.

حاج علی‌اکبر تاکید کرد: به نظر می‌رسد که بازار سهام برجام را در خود پیش‌خور کرده و با فرض تحقق برجام، شاخص کل بازار سهام ریزش نخواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در نیمه‌های نخست سال ۹۹ که شاخص کل بورس بدون پشتوانه بازده‌های نجومی را به سرمایه‌گذاران می‌داد، موجب شد تا از نیمه‌های سال ۹۹ به بعد شاخص کل بازار سرمایه سقوط کند، به طوری که سهامداران با ناراحتی و زیان فراوان از این بازار خارج شدند.

وی عنوان کرد: پول جای ایمن را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند و تجربه‌های تلخ سال ۹۹ موجب شده تا مردم اعتماد خود را به بازار سهام از دست بدهند و از نظر مردم سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایمن نیست.

حاج علی‌اکبر گفت: در میان‌مدت و در بلندمدت شاهد هستیم که نسبت P/E متوسط بازار سهام به کف چند ساله خود رسیده است. بررسی بازده و ارزیابی اوراق بهادار تحلیلگران نشان می‌دهد که ارزندگی بازار سهام به کف سال ۹۷ رسیده و این یعنی این که بازار سهام در ارزنده‌ترین شرایط تاریخی قرار گرفته است.

این کارشناس بازار سهام گفت: اگر سهام را از نظر تکنیکالی بررسی کنیم، بسیاری از سهام‌ها شرایط مساعدی برای رشد برخوردار هستند.

وی در پایان تاکید کرد: شاخص کل نیز کف‌سازی خوبی کرده است و از نظر تکنیکالی با نوسان ۱۰ درصد پایین‌تر و بالاتر شرایط برای صعود بازار سرمایه محیا است، بنابراین در میان‌مدت و در بلندمدت احتمالاً سرمایه گذاری در بازار سهام سودی بسیار بیشتر از سود بانکی را به سرمایه گذاران خواهد داد؛ لذا به سرمایه گذاران توصیه می‌کنم که از الان به چیدن پرتفوی متنوع روی بیاورند.

تأثیر بازده و ارزیابی اوراق بهادار جریان‌ وجه نقد آزاد و ساختار سرمایه بر معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه: در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابتی، تعیین روش تأمین مالی مناسب برای افزایش سودآوری و ادامه حیات شرکت‌ها امری ضروری است. سرمایه‌گذاران نیز با توجه به جدایی مالکیت از مدیریت به تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت و ساختار سرمایه می‌پردازند تا سرمایه‌گذاری درستی را انجام دهند.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و ساختار سرمایه با عملکرد شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی پرداخته است. از این‌رو، تعداد 20 شرکت فعال این صنعت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1386 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی داده‌های تلفیقی و نرم‌افزارEviews نسخه 7 استفاده شد.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که رابطه اهرم بدهی با شاخص کیو توبین و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مثبت و معنادار و با نرخ بازده دارایی‌ها منفی و معنادار است. هم‌چنین، رابطه جریان وجه نقد آزاد با نرخ بازده دارایی‌ها منفی و معنادار و با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مثبت و معنادار است اما با شاخص کیو توبین رابطه معناداری ندارد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که شرکت‌های دارویی با افزایش اهرم بدهی و جریان وجه نقد آزاد ‌می‌توانند نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را افزایش دهند. هم‌چنین، با افزایش اهرم بدهی و جریان وجه نقد آزاد می‌توانند نرخ بازده دارایی‌ها را کاهش دهند. افزون براین، با افزایش اهرم بدهی، شاخص کیو توبین افزایش می‌یابد اما افزایش جریان وجه نقد آزاد تأثیری بر شاخص کیو توبین ندارد.

کلیدواژه‌ها

 • جریان وجه نقد آزاد
 • ساختار سرمایه
 • نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
 • نرخ بازده دارایی‌ها
 • کیو توبین

عنوان مقاله [English]

The Effect of Free Cash Flow and Capital Structure on Different Criteria for Evaluating the Performance of the Material Industry and Pharmaceutical Products Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • M. Aghaie 1
 • M. Kazempour 2
 • R. Mansourlakoraj 3

Introduction: In the world today, regarding the competitive market conditions, it is necessary to determine an appropriate method for financing in order to increase profitability and corporate survival. Also, investors analyze performance of the company and capital structure according to the separation of ownership from management to have a good investment.
Method: The present study has examined the relationship between free cash flow and capital structure with the performance of the material industry and pharmaceutical products companies. Hence, 20 active companies which are listed on the Tehran Stock Exchange in this industry have been investigated from 2008 to 2013. In order to test the hypotheses of the research, the model of Panel data بازده و ارزیابی اوراق بهادار and software Eviews version 7 were used.
Results: Data analysis indicated that the relationship between the debt leverage with Tobin's Q index and return on equity is significant and positive, but it has a significant and negative relation with return of assets. Moreover, the relationship between free cash flow and return of assets is significant and negative, and it has a significant and positive relation with return on equity. However, it does not have any significant relationship with Tobin's Q index.
Conclusion: The results of research showed that the pharmaceutical companies can raise return on equity by increasing debt leverage and free cash flow. Also, return of assets can be reduced through increasing debt leverage and free cash flow. Besides, Tobin's Q index will be raised by increasing debt leverage; nevertheless, increasing in free cash flow has no effect on Tobin's Q index.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital Structure
 • Free Cash Flow
 • Return on Assets
 • Return on Equity
 • Tobin's Q

مراجع

1 Dadashi, I.; Asghari, M.; Zarie, S.; and M. Jafari Baie (2013). “Investigating the Effect of Capital Structure and Financing on the Technical Efficiency of Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 1-19. [In Persian]

2 Nikbakht, M. and M. Peikani (2009). “Investigating the Relationship between Capital Structure and Accounting Criteria for Evaluating the Performance of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Research, Vol. 12, No. 28, pp. 20-26. [In Persian]

3 Bulu, Gh.; Babajani, J.; and B. Mohseni Maleki (2012). “The Relationship between Insufficient and Excess Cash for Future Performance of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange (TSE)”, Journal of Accounting Knowledge, Vol. 3, No. 11, pp. 7-29. [In Persian]

4 Mehrani, S. and B. Bagheri (2009). “Investigating the Effect of Free Cash Flows and Institutional Shareholders on Earnings Management in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting Research, Vol. 1, No. 2, pp. 50-71. [In Persian]

5 Jensen, M. C. (1986), “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”, American Economic Review, Vol. 76, No. 2, pp. 323-329.

6 Vafeas, N. and O. M. Joy (1995). “Open Market Share Repurchases and the Free Cash Flow Hypothesis G35”, Economics Letters, Vol. 48, Nos. 3 and 4, pp. 405-410.

7 Borna, J. A.; Harley, E.; and J. Ryan (2000). “Capital Expenditure Announcements and Anti-takeover Barriers”, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 40, No. 2, pp. 205-228.

8 Lang, L. H. P.; Stultz, R. M.; and R. A. Walkling (1991). “A Test of the Free Cash Flow Hypothesis: The Case of Bidder Returns”, Journal of Financial Economics, Vol. 29, No. 2, pp. 315-335.

9 Ferdinand, G. and J. Tsui (1997). “A Test of the Free Cash Flow and Debt Monitoring Hypotheses-Evidence from Audit Pricing”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 24, No. 2, pp. 219-237.

10 Doukas, J. (1995). “Overinvestment, Tobin's Q and Gains from Foreign Acquisitions”, Journal of Banking and Finance, Vol. 19, No. 7, pp. 1285-1303.

11 Dickerson, A.; Heather, G.; and E. Tsakalotos (2002). “Takeover Risk and the Market for Corporate Control: The Experience of British Firms in the 1970s and 1980s”, International Journal of Industrial Organization, Vol. 20, No. 8, pp. 1167-1195.

12 Gleason, K. S.; Mathur, L. K.; and I. Mathur (2000). “The Interrelationship between Culture, Capital Structure, and Performance: Evidence from European Retailers”, Journal of Business Research, Vol. 50, No. 2, pp. 185-191.

13 Fosberg, R. H. and A. Ghosh (2006). “Profitability and Capital Structure of Amex and Nyse Firms”, Journal of Business and Economic Research, Vol. 4, No. 11, pp. 57-64

14 Klein, P.; Shapiro, D.; and J. Young (2005). “Corporate Governance, Family Ownership and Firm Value: The Canadian Evidence”, Corporate Governance, Vol. 13, No. 6, pp. 769-784.

15 Parakash, C. K. and M. D. Olsen (2007). “The Effect of Environmental Risk, Corporate Strategy, and Capital Structure on Firm Performance”, Journal of Hospitality Management, Vol. 26, No. 3, pp. 502-516.

16 Zeitun, R. and G. Tian (2007). “Capital Structure and Corporate Performance”, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, Vol. 1, No. 4, pp. 40-61.

17 Naser, M. and A. Mazhar (2007). “Determinants of Capital Structure Decisions Case of Pakistani Government Owned and Private Firms”, Available at:www.wbiconp ro.com/312 -Mazhar, A%20&%20 Nasr, M.pdf. [Online] [4 April 2014]

18 Pao, H. T. (2008). “A Comparison of Neural Network and Multiple Regression Analysis in Modeling Capital Structure”, بازده و ارزیابی اوراق بهادار Expert System with Application, Vol. 35, No. 3, pp 720-727.

19 Cmigoj, M. and D. Mramor (2009). “Determinants of Capital Structure in Emerging European Economics: Evidence from Slovenian Firms”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 45, No. 1, pp. 72-89.

20 Dadson, A. and J. Badu (2012). “Capital Structure and Performance of Listed Banks in Ghana”, Global Journal of Human Social Science, Vol. 12, No. 5, pp. 57-62.

21 Mahfuzah, S. and Y. Raj (2012). “Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Malaysian Listed Company”, Social and Behavioral Sciences, Vol. 65, pp. 156-166.

22 Wang, G. Y. (2010). “The Impact of Free Cash Flows and Agency Costs on Firm Performance”, Journal of Service Science and Management, Vol. 3, No. 4, pp. 408-418.

23 Park, K. and S. Jang (2013). “Capital Structure, Free Cash Flow, Diversification and Firm Performance: A Holistic Analysis”, International Journal of Hospitality Management, Vol. 33, pp. 51-63.

24 Saeedi, A. and I. Mahmoodi (2011). “Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Iranian Companies”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 70, pp. 21-28.

25 Esfahani, K. and M. Ghasanfarymojarad (2013). “A Study on the Relationship between Capital Structure and the Performance of Production Market: A Case Study of Firms listed on Tehran بازده و ارزیابی اوراق بهادار Stock Exchange”, Management Science Letters, Vol. 3, No. 4, pp. 1297-1306.

26 Safari Gerailli, M. (2008). “Investigating the Effect of Capital Structure on Profitability of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, M. A. Thesis in Accounting, Shahid Beheshti University. [In Persian]

27 Sajjadi, H.; Mohammadi, K.; and Sh. Abbasi (2011). “Investigating the Effect of Selecting Capital Structure on the Performance of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Accounting, Vol. 3, No. 9, pp. 19-38. [In Persian]

28 Kordestani, Gh. and M. Najafi Omran (2008). “Investigating the Determinants of Capital Structure”, Journal of Financial Research, Vol. 9, No. 4, pp. 19-38. [In Persian]

29 Mahmoudabadi, H.; Mahdavi, Gh.; and M. Fereidouni (2013). “An Investigation into the Effects of Free Cash Flows and Agency Costs on the Performance of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting Knowledge, Vol. 4, No. 12, pp. 111-131. [In Persian]

30 Salehi, M.; Valipour, H.; and F. Akhtarshenas (2013). “Investigating the Effect of Auditing Report Type on Financing (Borrowing from Banks) of the Material Industry and Pharmaceutical Products Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 35-56. [In Persian]

31 Chung, K. and S. Pruitt (1994). “A Simple Approximation of Tobin’s Q”, Financial Management, Vol. 23, No. 3, pp. 70-74.

32 Rathinasamy, R. S.; Swamy, K.; and K. Mantripragada (2000). “Capital Structure and Product Market Interaction: An International Perspective”, Global Business and Finance Review, Vol. 5, No. 2, pp. 51-63.

33 Pandey, I. M. (2004). “Capital Structure, Profitability and Market Structure: Evidence from Malaysia”, Asia Pacific Journal of Economics and Business, Vol. 8, No. 2, pp. 78-91.

34 Guney, Y.; Li, L.; and R. Fairchild (2011). “The Relationship between Product Market Competition and Capital Structure in Chinese Listed Firms”, International Review of Financial Analysis, Vol. 20, No. 1, pp. 41-51.

35 Etemadi, H. and J. Montazeri (2013). “Investigating the Influential Factors on Capital Structure of Companies Listed on the بازده و ارزیابی اوراق بهادار بازده و ارزیابی اوراق بهادار Tehran Stock Exchange with an Emphases on Competitive Production Market”, The Iraian Accounting and Auditing Review, Vol. 20, No. 3, pp. 1-26. [In Persian]

36 Lehn, K. and A. Poulsen (1989). “Free Cash Flow and Stockholders Gains in Going Private Transactions”, The Journal of Finance, Vol. 22, No. 1, pp 93-108.

37 Aflatouni, A. (2013). Statistical Analysis of Financial Management and Accounting Researches by Eviews, 1 st Edition, Tehran: Termeh Publications. [In Persian]

برجام زمینه‌ساز ریزش شاخص بورس نیست

یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار سهام در ارزنده‌ترین شرایط تاریخی خود قرار گرفته است، گفت: بازدهی سرمایه گذاری در بورس در میان‌مدت و در بلندمدت نسبت به سایر بازارها به خصوص سود بانکی بیشتر است.

«احسان حاج علی‌اکبر» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست به عوامل تأثیرگذار بر روند این روزهای معاملات بازار سهام اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ بهره بانکی مهم‌ترین ریسک بازار سرمایه است که برخی از بانک‌ها اقدام به افزایش خودسرانه نرخ بهره بانکی کرده‌اند، این در حالی است که بانک مرکزی به طور جد پیگیر رفع این مشکل و نیز برخورد با بازده و ارزیابی اوراق بهادار بانک‌های متخلف است.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

وی بیان داشت: چنین سرمایه‌گذاری که باعث کسب بازدهی بدون ریسک می‌شود، باعث خواهد شد تا مردم پول‌های خود را وارد بازار سرمایه نکنند؛ وجود چنین مساله‌ای باعث شده تا سهامداران بزرگ شرایط را برای ورود نقدینگی به بازار سهام مناسب نبینند.

حاج علی‌اکبر با تاکید بر اینکه افزایش نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف جهان و به‌تبع آن شروع رکود جهانی است، خاطرنشان کرد: نرخ بهره بانکی آمریکا از ۰.۷۵ درصد به ۲.۵ درصد رسیده است و بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که احتمالاً نرخ بهره بانکی امریکا به ۴.۵ درصد نیز افزایش یابد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: این موضوع تاثیر زیادی بر افت قیمت کامودیتی می‌گذارد و افت قیمت کالاهای جهانی بازار سرمایه ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی ابهام در آینده برجام را دیگر عامل تاثیرگذار در روند فعلی بازار سرمایه عنوان کرد و ادامه داد: طولانی شدن روند مذاکرات برجام موجب شده است تا ابهام در بازار سرمایه تداوم یابد، از سوی دیگر اگر برجام محقق شود به احتمال زیاد نرخ دلار به حدود ۲۵ هزار تومان کاهش می‌یابد. این موضوع تاثیر منفی کوتاه‌مدت بر بازار سرمایه خواهد داشت، زیرا که معاملات بورس در ایران کامودیتی محور است و کاهش نرخ ارز، زمینه ساز کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی خواهد شد.

حاج علی‌اکبر تاکید کرد: به نظر می‌رسد که بازار سهام برجام را در خود پیش‌خور کرده و با فرض تحقق برجام، شاخص کل بازار سهام ریزش نخواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در نیمه‌های نخست سال ۹۹ که شاخص کل بورس بدون پشتوانه بازده‌های نجومی را به سرمایه‌گذاران می‌داد، موجب شد تا از نیمه‌های سال ۹۹ به بعد شاخص کل بازار سرمایه سقوط کند، به طوری که سهامداران با ناراحتی و زیان فراوان از این بازار خارج شدند.

وی عنوان کرد: پول جای ایمن را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند و تجربه‌های تلخ سال ۹۹ موجب شده تا مردم اعتماد خود را به بازار سهام از دست بدهند و از نظر مردم سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایمن نیست.

حاج علی‌اکبر گفت: در میان‌مدت و در بلندمدت شاهد هستیم که نسبت P/E متوسط بازار سهام به کف چند ساله خود رسیده است. بررسی تحلیلگران نشان می‌دهد که ارزندگی بازار سهام به کف سال ۹۷ رسیده و این یعنی این که بازار سهام در ارزنده‌ترین شرایط تاریخی قرار گرفته است.

این کارشناس بازار سهام گفت: اگر سهام را از نظر تکنیکالی بررسی کنیم، بسیاری از سهام‌ها شرایط مساعدی برای رشد برخوردار هستند.

وی در پایان تاکید کرد: شاخص کل نیز کف‌سازی خوبی کرده است و از نظر تکنیکالی با نوسان ۱۰ درصد پایین‌تر و بالاتر شرایط برای صعود بازار سرمایه محیا است، بنابراین در میان‌مدت و در بلندمدت احتمالاً سرمایه گذاری در بازار سهام سودی بسیار بیشتر از سود بانکی را به سرمایه گذاران خواهد داد؛ لذا به سرمایه گذاران توصیه می‌کنم که از الان به چیدن پرتفوی متنوع روی بیاورند.

منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار سهام ، فرابورس ، شاخص کل بورس ، بورس ، سازمان بورس و اوراق بهاداراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.