موضع معاملاتی خرید و فروش استقراضی


اگر سرمایه گذاران سازمانی با یک حباب دوباره روبه رو شوند و همچنان به موضع مخالف خود در برابر بازار ادامه دهند، ارز فیات را به داخل یک سیاه چاله ریخته اند.

راه‌اندازی فروش استقراضی

زمزمه‌های راه‌اندازی اختیار معاملات و خرید و فروش استقراضی از سال ۱۳۹۵ به گوش می‌رسد و از آن زمان تاکنون نه‌تنها زمان راه‌اندازی آن از زبان مسوولان متغیر بوده، بلکه ماهیت آن نیز به چالش کشیده شده و در برهه‌ای از زمان مطرح شد که کمیته فقهی سازمان بورس فروش استقراضی را مشروع نمی‌داند و قرار است ابزاری با نام فروش تعهدی جایگزین فروش استقراضی شود. با این‌ حال پرونده فروش استقراضی بسته نشده و همچنان وعده تحقق آن تا پایان سال پابرجاست.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از ایسنا پاییز سال ۱۳۹۵ بود که رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز امیدواری کرد که اختیار معاملات و خرید و فروش استقراضی به زودی عملیاتی شود اما از آن زمان تا سال ۱۳۹۷ این موضوع تقریبا مسکوت ماند تا اینکه در پاییز سال ۱۳۹۷، محمدی باز هم اعلام کرد تا پایان سال، ابزار آتی روی سبد سهام فروش استقراضی و ابزار وارانت، ابزار تامین مالی بیمه اتکایی و ابزار بدهی رویدادهای طبیعی در بازار سرمایه ایران راه‌اندازی می‌شود.
در نخستین روز اسفندماه همان سال بود که مدیرعامل شرکت بورس نیز با اشاره به طراحی ابزارهای مالی جدید در بازار سرمایه اظهار کرد که برای راه‌اندازی وارانت و فروش استقراضی، محدودیت‌های فنی داریم چراکه سامانه معاملاتی موجود برای بازار نقد طراحی شده است بنابراین برای رفع این محدودیت‌ها با همکاری تعدادی از شرکت‌ها در حال بهبود سامانه معاملاتی هستیم تا بتوانیم معاملات ابزارهای غیرنقد را نیز راه‌اندازی کنیم.
به گفته علی صحرائی، پیش‌نویس دستورالعمل وارانت و فروش استقراضی آماده شده است و در برنامه داریم تا پایان سال ۹۷ وارد بازار سرمایه ایران شود.
وعده راه‌اندازی فروش استقراضی از یک سال به سال دیگر
با اینکه وعده راه‌اندازی فروش استقراضی در سال ۱۳۹۷ داده شده بود، اما خبری از آن نشد و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ بود که علی صحرائی- مدیرعامل بورس تهران – به تنوع‌سازی ابزارهای نوین مالی به ابزار فروش استقراضی اشاره و اظهار کرد که ابزار فروش استقراضی یک ابزار کلاسیک در بازار سرمایه است که مقررات آن تصویب شده و به تایید کمیته فقهی سازمان بورس رسیده است بنابراین تلاش می‌شود در سه ماهه اول سال جاری با آماده‌سازی زیرساخت‌ها و مشارکت شرکت‌های OMS با روش‌های بومی‌سازی راه‌اندازی شوند. همچنین تقویت زیرساخت‌های فنی جزو برنامه‌های اصلی بورس تهران است.
همچنین شاپور محمدی در خرداد امسال اعلام کرد که فروش تعهدی به جای فروش استقراضی طراحی شده و این را دنبال خواهیم کرد. در این مورد مصوبه کمیته فقهی را گرفته‌ایم و سعی می‌کنیم امسال عملیاتی شود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم – رییس کمیته فقهی سازمان بورس- در این باره گفت که فروش استقراضی مشروع نیست برای همین ما یک راهکار جایگزین را که عنوان استقراض بر آن صدق نمی‌کند استفاده کردیم.
اما در نهایت علی صحرائی- مدیرعامل شرکت بورس تهران- گفت که قرار است به جای فروش استقراضی، فروش تعهدی در بازار بیاید و دستورالعمل آن عملیاتی شده و زیرساخت‌های فنی آن در حال انجام است.
طبق آنچه وی عنوان کرده این موضوع دو حوزه دارد؛ یکی شرکت مدیریت فناوری و یکی هم شرکت‌های OMS . این دو باید آمادگی داشته باشند. شرکت‌های OMS باید زبان مشترک با مدیریت فناوری پیدا کنند و اگر زیرساخت فنی آماده شود ما آماده هستیم.
اکنون نیز حسن امیری نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه چرا فروش استقراضی در سال گذشته راه‌اندازی نشد و چه زمانی به سرانجام می‌رسد؟ اعلام کرد که فروش استقراضی از ابتدا قرار بود امسال عملیاتی شود که در بهمن‌ماه عملیاتی خواهد شد.

پایان بهمن ماه؛ وعده جدید راه‌اندازی فروش استقراضی

پایان بهمن ماه؛ وعده جدید راه‌اندازی فروش استقراضی

زمزمه‌های راه‌اندازی اختیار معاملات و خرید و فروش استقراضی از سال ۱۳۹۵ به گوش می‌رسد و از آن زمان تاکنون نه تنها زمان راه‌اندازی آن از زبان مسئولان متغیر بوده، بلکه ماهیت آن نیز به چالش کشیده شده و در برهه‌ای از زمان مطرح شد که کمیته فقهی سازمان بورس فروش استقراضی را مشروع نمی‌داند و قرار است ابزاری با نام فروش تعهدی جایگزین فروش استقراضی شود. با این‌حال پرونده فروش استقراضی بسته نشده و همچنان وعده تحقق آن تا پایان سال پابرجاست.

به گزارش ایسنا، پاییز سال ۱۳۹۵ بود که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز امیدواری کرد که اختیار معاملات و خرید و فروش استقراضی به زودی عملیاتی شود اما از آن زمان تا سال ۱۳۹۷ این موضوع تقریبا مسکوت ماند تا اینکه در پاییز سال ۱۳۹۷، محمدی باز هم اعلام کرد تا پایان سال، ابزار آتی روی سبد سهام فروش استقراضی و ابزار وارانت، ابزار تامین مالی بیمه اتکایی و ابزار بدهی رویدادهای طبیعی در بازار سرمایه ایران راه‌اندازی می‌شود.

در نخستین روز اسفندماه همان سال بود که مدیر عامل شرکت بورس نیز با اشاره به طراحی ابزارهای مالی جدید در بازار سرمایه اظهار کرد که برای راه‌اندازی وارانت و فروش استقراضی، محدودیت‌های فنی داریم؛ چراکه سامانه معاملاتی موجود برای بازار نقد طراحی شده است؛ لذا برای رفع این محدودیت‌ها با همکاری تعدادی از شرکت‌ها در حال بهبود سامانه معاملاتی هستیم تا بتوانیم معاملات ابزارهای غیر نقد را نیز راه‌اندازی کنیم.

به گفته علی صحرائی، پیش‌نویس دستورالعمل وارانت و فروش استقراضی آماده شده است و در برنامه داریم تا پایان سال ۹۷ وارد بازار سرمایه ایران شود.

وعده راه اندازی فروش استقراضی از یک سال به سال دیگر

با اینکه وعده راه اندازی فروش استقراضی در سال ۱۳۹۷ داده شده بود، اما خبری از آن نشد و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ بود که علی صحرائی- مدیرعامل بورس تهران - به تنوع‌سازی ابزارهای نوین مالی به ابزار فروش استقراضی اشاره و اظهار کرد که ابزار فروش استقراضی یک ابزار کلاسیک در بازار سرمایه است که مقررات آن تصویب شده و به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس رسیده است؛ لذا تلاش می‌شود در سه ماهه اول سال جاری با آماده‌سازی زیر ساخت‌ها و مشارکت شرکت‌های OMS با روش‌های بومی سازی راه اندازی شوند. همچنین تقویت زیر ساخت‌های فنی جزو برنامه‌های اصلی بورس تهران است.

همچنین شاپور محمدی در خرداد امسال اعلام موضع معاملاتی خرید و فروش استقراضی کرد که فروش تعهدی به جای فروش استقراضی طراحی شده و این را دنبال خواهیم کرد. در این مورد مصوبه کمیته فقهی را گرفته‌ایم و سعی می‌کنیم امسال عملیاتی شود.

غلامرضا مصباحی مقدم - رئیس کمیته فقهی سازمان بورس - در این باره گفت که فروش استقراضی مشروع نیست برای همین ما یک راهکار جایگزین را که عنوان استقراض بر آن صدق نمی‌کند استفاده کردیم.

اما در نهایت علی صحرائی - مدیر عامل شرکت بورس تهران - گفت که قرار موضع معاملاتی خرید و فروش استقراضی است به جای فروش استقراضی، فروش تعهدی در بازار بیاید و دستور العمل آن عملیاتی شده و زیرساخت‌های فنی آن در حال انجام است.

طبق آنچه وی عنوان کرده این موضوع دو حوزه دارد؛ یکی شرکت مدیریت فناوری و یکی هم شرکت‌های OMS. این دو باید آمادگی داشته باشند. شرکت‌های OMS باید زبان مشترک با مدیریت فناوری پیدا کنند و اگر زیرساخت فنی آماده شود ما آماده هستیم.

اکنون نیز حسن امیری - نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه چرا فروش استقراضی در سال گذشته راه‌اندازی نشد و چه زمانی به سرانجام می‌رسد؟ اعلام کرد که فروش استقراضی از ابتدا قرار بود امسال عملیاتی شود که در بهمن ماه عملیاتی خواهد شد.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ در واقع خرید و فروش هم زمان یک دارایی است، تا معامله گر بتواند از تفاوت قیمت ها سودی بدست آورد. یا به عبارتی نوعی معامله است که با بهره از تفاوت قیمت های یک دارایی و یا ابزارهایی یکسان یا مشابه میتواند سودی را برای معامله گر به وجود آورد. این اختلاف می‌تواند از لحاظ زمانی باشد مثل بازار نقد و آتی، و هم از نظر مکانی مثل تفاوت نرخ در دو بازار در مکان‌های جغرافیایی متفاوت باشد (البته یکپارچگی بازار‌های مالی و پیشرفت ارتباطات امکان آربیتراژ به علت اختلاف در مکان بازار را خیلی محدود کرده است.)

آربیتراژ


فرصت های آربیتراژ به علت این که بدونه ریسک هستند و همچنین معامله گرانی که از این روش استفاده میکنند بسیار هستند و دارای برنامه ها و یا ربات هایی هستند که این کار را به سرعت انجام میدهند بسیار سریع از دست میروند به همین علت است که باید سریع و بدونه درنگ موضع معاملاتی خرید و فروش استقراضی انجام شوند.

مثالی ساده برای آربیتراژ
فرض کنیم قیمت سهام شرکت x در بورس نیویورک (NYSE) 40 دلار است در حالی که قیمت همان سهام در همان لحظه در بازار بورس لندن (LSE) معادل 40.05 دلار باشد.با خرید این سهم در بازار بورس نیویورک و فروش آن درهمان لحظه در بازار بورس اوراق بهادار لندن معامله گر میتواند سودی معادل 5 سنت برای هر سهم بدست آورد. و معامله گر میتواند به این کار خود ادامه دهد تا زمانی که قیمت های این دو بازار باهم برابر شوند و معامله گران قیمت ها را در دو بازار با هم هماهنگ کنند. البته به علت قانون عرضه وتقاضا و وجود آربیتراژ کنندگان زیاد قیمت ها خیلی سریع با یکدیگر هماهنگ خواهند شد. همچنین آربیتراژ در ابزار های مالی و یا ابزار های مشابه قابل استفاده میباشد.

آربیتراژ مثلثی یا سه گانه

این نوع آربیتراژ در واقع بین سه ارز اتفاق میافتد. که در واقع نتیجه ی اختلاف نرخ بین این سه ارز میباشد. این فرصت های سه گانه خیلی به ندرت اتفاق می افتند و معامله گرانی که از این فرصت ها استفاده میکنند اصولا دارای تجهیزات رایانه ای و یا برنامه هایی پیشرفته هستند تا این کار موضع معاملاتی خرید و فروش استقراضی به صورت کاملا خودکار و با کمترین خطا و بیشترین سرعت اتفاق بیافتد.

مثالی پیچیده از آربیتراژ:

در این مثال معامله گر یک ارز را به ارز دومی تبدیل میکند و آن ارز دوم را به ارز سومی تبدیل و در انتها ارز را به ارز پایه تبدیل میکند و از اختلاف نرخ این ارزها سودی را به دست می آورد.
نرخ های زیر را به صورت یک مثال فرض کنید . (a , b , c ارزهای فرضی ما هستند)

معامله گر اول باید 1 میلیون دلار a را به b تبدیل کند که با فرض بالا به عدد 978900 میرسیم سپس b را به c تبدیل میکند که معادل 922025.91 c میشود و در ادامه c را مجدد به b تبدیل میکند . که با فرض بالا عدد 1001005.222 a بدست می آید که این یعنی 1005.222سود.

مثالی برای پیمان های آتی

این مثال آربیتراژی برای پیمان های آتی میباشد که قیمت زیادی دارد و سود پرداخت نمیکند. فرض میکنیم پیمان آتی سهمی برای تحویل سه ماهه ، 43 دلار باشد و نرخ بهره بدونه ریسک سالانه 5 درصد است قیمت سهم در حال حاضر 40 دلار است و همچنین این سهم سود نقدی پرداخت نمیکند.

خوب حال قیمت آتی سهم خیلی بالاتر از قیمت سهم است. معامله گر 40 دلار استقراض میکند تا یک سهم به صورت نقدی بخرد . وارد یک پیمان آتی میشود که سهم را سه ماه بعد با قیمت 43 دلار بفروشد. در پایان سه ماه آربیتراژ گر سهم را تحویل داده و 43 دلار دریافت میکند مبلغ لازم برای بازپرداخت وام اخذ شده معدل 40.5 دلار است بنابراین آربیتراژ گر توانسته است سودی معادل 2.5 دلار بدست آورد.

این مثال آربیتراژی برای پیمان آتی سهمی میباشد که قیمتی خیلی پایین دارد و سود پرداخت نمیکند. فرض کنید قیمت پیمان آتی سهمی به تحویل سه ماهه ، 39 دلار است. نرخ بهره بدونه ریسک 5 درصد و قیمت سهم 40 دلار میباشد.انتظار میرود این سهم سود نقدی پرداخت نکند.

قیمت سهم از قیمت پیمان آتی پایین تر است آربیتراژ به این صورت انجام میشود که در بازار نقدی اقدام به فروش استقراضی سهم نماید (در ایران بر اساس قوانین فروش استقراضی سهم نداریم) و عایدی سهم را با نرخ بهره 5 درصد سرمایه گذاری کند و اقدام به اتخاذ موضوع معاملاتی خرید در پیمان آتی صادره بر روی سهم نماید. عواید حاصل از فروش استقراضی (برای مثال40 دلار) در پایان سه ماه به مبلغ 40.5 دلار میرسد در پایان سه ماه آربیتراژ گر 39 دلار پرداخت میکند و طبق شرایط قرارداد اقدام به تحویل سهم می نماید و از این راه موضع معاملاتی فروش استقراضی خود را میبندد بنابراین آربیتراژ گر توانسته سودی معادل 1.5 دلار بدست آورد.

مثالی برای انس جهانی طلا

فرصت آربیتراژی برای زمانی که قیمت آتی طلا خیلی بالا است.
فرض کنید قیمت قرارداد آتی یک ساله صادره برای طلا بابت هر اونس 1380 دلار باشد و قیمت نقدی هر اونس 1250 دلار باشد و نرخ بهره برای استقراض وام 7 درصد و همچنین هزینه انبار داری هر اونس 2 دلار که در پایان سال پرداخت میشود .

یک آربیتراژ گر میتواند اقدام به استقراض 125/000 دلار کند با نرخ بهره مشخص و 100 اونس طلا بخرد، و اقدام به فروش قرار داد آتی کند (فروش قرار داد آتی با وجه الضمان 12/500 دلار که بعد از سررسید مجدد به شما بازپرداخت میشود). در پایان سال تحت شرایط قرارداد آتی مبلغ 138/000 دلار بابت تحویل طلا دریافت میکند. او مجموعا 133/950 دلار بابت پرداخت اصل و بهره وام هزینه میکند و 200 دلار برای هزینه انبارداری میپردازد. در انتها سودی معادل 4/050 دلار برای او بصورت خالص باقی میماند.

مثالی برای آتی سکه در ایران

فرض کنید قیمت سکه نقدی در سال 1396 مبلغ 1/250/000 هزار تومان است و سررسید آتی سکه برای 6 ماه آینده عدد 1/470/000 هزار تومان است یعنی 220 هزار تومان اختلاف در هر سکه در پایان سررسید. خوب شما از بازار ده سکه نقدی می خرید به قیمت 12/500/00 و مبلغ 1/400/00 هم برای وجه الضمان فروش یک قرارداد آتی که معادل ده سکه می باشد برای شش ماه آینده نزد کارگزار به امانت پرداخت می کنید (این پول در پایان قرارداد به شما باز خواهد گشت). بدیهی است که بعد از 6 ماه شما سکه هایی را خریده اید را به بورس کالا تحویل می دهید و قرار داد آتی شما تسویه می شود. و شما از این معامله 2/200/000 هزار تومان سود بدون ریسک خواهید برد. (در محاسبات فوق هزینه های متفرقه دیگری از جمله خواب وجه الضمان و کارمزد و … دیگری هم وجود دارد که چون چشم گیر نیست محاسبه نکردیم)

! تبصره: باید مقداری پول کنار گذاشته داشته باشید که اگر آتی سکه دچار کمبود وجه الضمان شد بتوانید آنرا شارژ کنید که حساب کال مارجین نشود.

موضع معاملاتی خرید و فروش استقراضی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / فروش استقراضی در بورس چیست و چه سازوکاری دارد؟

فروش استقراضی در بورس چیست و چه سازوکاری دارد؟

هر کس که وارد بورس ایران می شود پس از مدتی به ظرفیت پایین و عمق کم این بازار پی میبرد و این مشکلی است که بورس تهران و فضای معاملاتی آن همواره از آن رنج برده است و سالهاست که منتظر به وجود آمدن سازوکاری مانند فروش استقراضی در بورس های مطرح جهان است. همچنین ارزش معاملات بازار سهام نسبت به ارزش بازاری شرکت‌ها در مقایسه با بورس‌های مترقی جهان، ناچیز به نظر می‌رسد. علاوه بر آن سهام شناور موجود در بورس و فرابورس با مقیاس‌های جهانی همخوانی ندارد.

نکته دیگری که باعث می‌شود عمق بازار کمتر از آنی باشد که انتظار می‌رود، فقدان ابزارهای مترقی برای پوشش ریسک و سفته‌ بازی است. یکی از ابزار های مالی که سالهاست در تمام بورس های توسعه یافته دنیا مورد استفاده قرار میگیرد فروش استقراضی(short selling) است.

این ابزار مالی در ایران نیز موضوع مطالعات بسیاری از نظر ابعاد مالی و همچنین شرعی بوده و کمیته محترم فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز آن را مورد بررسی های تفصیلی قرار داده است. با بررسی موضع معاملاتی خرید و فروش استقراضی های انجام شده و مشورت با علمای دینی که در این زمینه تخصص دارند و به نظارت می پردازند، الگوی متعارف فروش استقراضی عقدی ربوی بود و بنابراین از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول شرع نیست.

اما تلاشهای زیادی در جهت رفع ایرادات وارده به الگوی متعارف فروش استقراضی و طراحی الگویی مشابه و با کارکردی همسان، با رعایت شرع مقدس اسلام انجام شده است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت

کارکرد فروش استقراضی چیست؟

در بازارهای سرمایه همواره سرمایه گذاران اقدام به ارزیابی سهام میکنند و زمانی که انتظار دارند قیمت سهمی در آینده افزایش یابد یا به عبارت دیگر هنگامی که بر این باورند قیمت سهم پایین تر از ارزش ذاتی آن است، اقدام به خرید آن سهم می کنند.

در مقابل در مواقعی که سرمایه‌گذاران بر این باورند که قیمت سهم کاهش می یابد دیگر نمی توانند با خرید سهام سود کسب کنند و به این منظور به دنبال روشها و ابزارهایی برای کسب سود از بازار نزولی هستند. از جمله ابزارهای مالی مورد استفاده برای کسب سود در بازارهای کاهنده استفاده از قراردادهای آتی و اختیار معامله است که معاملات آنها در بیشتر بورس‌های دنیا از جمله بورس اوراق بهادار تهران فراهم شده است. یکی دیگر از ابزارهای مالی مورد استفاده برای کسب سود در شرایط افت قیمت‌ها فروش استقراضی است که در بسیاری از بورس‌های دنیا مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است.

همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند برای پوشش ریسک معاملات خود از این ابزار استفاده کرده و خود را در مقابل نوسانات نامطلوب و قیمت اوراق بهادار پایه مصون نگه دارند. البته در شرایطی که امکان استفاده از فروش استقراضی امکان پذیر نباشد و سرمایه‌گذار حرفه‌ای نباشد می‌تواند از دیگر ابزارهای مالی یاد شده برای کسب بازدهی در بازار نزولی استفاده کند. جزئیات مربوط به فروش استقراضی و ابزارهای جایگزین یاد شده در ادامه شرح داده شده است.

کلیات الگوی متعارف فروش استقراضی سهام در بورس

الگوی متعارف فروش استقراضی ساز و کاری است موضع معاملاتی خرید و فروش استقراضی موضع معاملاتی خرید و فروش استقراضی که با استفاده از آن سرمایه‌گذار اقدام به قرض سهام و فروش آن در بازار می‌کند با این هدف که در آینده آن سهم را با قیمت پایین‌تری خریداری کرده و بازگرداند. به شخصی که اقدام به قرض دادن سهام می کند، قرض دهنده و به شخصی که اقدام به قرض گرفتن سهام می‌کند، فروشنده استقراضی گفته می‌شود. در حالت کلی کارگزاران نقش قرض دهنده را در بازارهای مالی ایفا کرده و واسط بین مالک سهام و فروشنده استقراضی هستند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا فروش استقراضی را چنین تعریف کرده است: فروش اوراق بهاداری است که فروشنده مالک آن نیست بلکه، فروش استقراضی فروش سهامی است که به یکی از صورت های زیر به دست آمده است:

الف) به وسیله فروشنده قرض گرفته شده است،

ب) به وسیله کارگزار به حساب وی قرض داده شده است.

به عبارت ساده‌تر فروش استقراضی به فروش اوراق بهاداری اطلاق می شود که فروشنده مالک آن نیست بلکه آن را به منظور فروش قرض می گیرد و تعهد می کند پس از فروش سهم را خریداری کرده و آن را به مالک بازگرداند. پژوهشگران سه هدف اصلی برای استفاده از فروش استقراضی بیان کرده اند که عبارتند از:

۱- کسب سود در صورت افت قیمت: سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌کند قیمت سهم خاصی در آینده کاهش می‌یابد و قصد دارد با استفاده از ساز و کار فروش استقراضی از کاهش قیمت سهم سود کسب کند به این منظور وارد بازار سهام شده و سهام یاد شده را از دارنده آن قرض گرفته و در بازار می‌فروشد. اگر قیمت سهم مطابق انتظار سرمایه گذار کاهش یابد سرمایه‌گذار سهم را با قیمت کمتری خریداری کرده و به مالک اولیه باز می گرداند و از اختلاف قیمت فروش و خرید سود می‌برد.

۲- پوشش ریسک افت قیمت سهام: در این مورد سهامداری که یک سهم معین را در اختیار دارد به منظور دور ماندن در برابر کاهش قیمت آن سهم در آینده به فروش استقراضی همان تعداد و همان نسخه اقدام می‌کند بنابراین در صورت کاهش قیمت سهم در آینده سهامدار توانسته زیان ناشی از کاهش قیمت سهم را پوشش دهد بدون اینکه مجبور باشد سهام خود را بفروشد.

۳- بازارگردانی: زمانی که برای سسهم یا موضع معاملاتی خرید و فروش استقراضی اوراق بهادار خاصی تقاضا بیش از عرضه باشد این فزونی تقاضا باعث ایجاد صف خرید می‌شود بنابراین می‌توان با قرض گرفتن سهام از طریق ساز و کار فروش استقراضی و عرضه آن در بازار علاوه بر حل مشکل فزونی تقاضا به افزایش نقدشوندگی بازار نیز کمک کرد. این مورد توسط بازارگردانان به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.

به صورت کلی فروش استقراضی دارای شش گام اصلی است که در شکل زیر نشان داده شده است:

کلیات الگوی متعارف فروش استقراضی سهام در بورس

منبع: مقاله ای موضع معاملاتی خرید و فروش استقراضی تحت همین عنوان از آقای حمید اسکندری کارشناس مسائل بورس

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris موضع معاملاتی خرید و فروش استقراضی nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آندریاس آنتونوپولوس: قراردادهای آتی بیت کوین، معامله گران را با یک سیاه‌چاله روبرو می‌کند!

آندریاس آنتونوپولوس (Andreas Antonopoulos)، یکی از متخصصان بیت کوین عنوان کرد: در حالی که بازار قراردادهای آتی به رشد قیمت ارزهای دیجیتال کمک می کنند، خطرات آن با آنچه شما فکر می کنید متفاوت است.

آنتونوپولوس در مصاحبه ای با Ivan on Tech یک فعال یوتیوب در مورد ترس های ناشی از تاثیر معاملات قراردادهای آتی بیت کوین گفتگو کرد و اظهار داشت که قراردادهای آتی در واقع برای بازار ارزهای دیجیتال و قیمت بیت کوین خطرناک است. وی افزود:

این دلالان هستند که واقعاً چیزی برای ترسیدن دارند، نه دارندگان بیت کوین.

این توطئه نیست: “این شغل خزانه داری است”

قراردادهای آتی بیت کوین با تسویه نقدی، که از دسامبر سال ۲۰۱۷ در بازار بورس شیکاگو (CME) و بانک مرکزی باهاما (CBOB) معامله می شوند، این سوظن را در معامله گران و تحلیلگران ایجاد کرده است که دستکاری قیمت بیت کوین با ادامه تسویه قراردادها امری اجتناب ناپذیر است.

آنتونوپولوس بحث را با این مطلب ادامه داد که پذیرش این ترسها به احتمال زیاد درست است، هنگامی که حباب قیمت بیت کوین به سرعت در سال ۲۰۱۷ بالا رفت، وزارت خزانه داری ایالات متحده تصمیم گرفت تا گسترش بازارهای قراردادهای آتی را به منظور جلوگیری از این حباب تسریع کرد.

بسیاری از مردم این کار را به عنوان یک توطئه می دانند اما اگر به اختیارات سازمان هایی مانند خزانه داری نگاه کنید متوجه می شوید که در واقع این شغل آنهاست.

به گفته وی سرکوب قیمت، موضوعی برای توطئه نیست، این یک رویکرد مبتنی بر بازار است تا کسانی که اعتقادی به ارزهای دیجیتال ندارند، با فروش استقراضی موضع مخالف به خود بگیرند. به گفته وی، این مساله باعث شده است که در واقع به رشد قیمت کمک کند اما نوسان را نیز کاهش می دهد.

وی خاطرنشان کرد: بازاری که از معتقدین یا حداقل از کسانی که تمایل به نگهداری کوین دارند، تشکیل شده است بسیار یک طرفه خواهد بود. این در واقع یک بازار با نقدینگی کامل در هر دو طرف صفحه سفارش نیست. آنتونوپولوس گفت: کسانی که زمانی از نوسان قیمت شاکی بودند، در حال حاضر از دستکاری قیمت قراردادهای آتی شکایت دارند.

ریسک نامحدود

مهمتر از همه اینکه آنتونوپولوس عنوان کرد: منتقدین ارزهای دیجیتال اغلب از خطرات واقعی فروش استقراضی ارز دیجیتال را که به صورت نقدی تسویه می شوند، غافل می شوند.

نکته خطرناک فروش های استقراضی یک ارز دیجیتال که به صورت نقدی تسویه می شوند این است که هنگامی شما در یک فروش استقراضی، بیت کوین را قرض می گیرید، بدهکاری شما (خطر احتمالی شما) نامحدود است. وی افزود:

اگر سرمایه گذاران سازمانی با یک حباب دوباره روبه رو شوند و همچنان به موضع مخالف خود در برابر بازار ادامه دهند، ارز فیات را به داخل یک سیاه چاله ریخته اند.

همانطور که گزارش شده، پلتفرم بکت(Bakkt) به تازگی صرافی بین قاره ای عرضه یک قرارداد آتی بیت کوین که به صورت نقدی تسویه می شود را تائید کرده است. این محصول جدید بر خلاف داده های موجود قراردادهای آتی ماهانه بیت کوین های بکت که به صورت فیزیکی تحویل داده می شوند، تسویه خواهد شد و اولین محصولی است که معامله گران قراردادهای آتی را مستقیما در معرض ارز دیجیتال مورد نظر قرار می دهند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.