اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ


سفته بهتر است یا چک

از سفته به عنوان یک سند تجاری معتبر از سال ۱۳۱۱ استفاده می شد در پاسخ به سوال که سفته بهتر است یا چک ؟ این سند تجاری که امروزه به وفور در دسترس است و مشکلات گرفتن چک از بانک ها را نداشته است یکی از برترین ضمانت ها برای قراردادهای موسسات با افراد به حساب می آید.

عمده ترین تفاوت سفته با چک در نحوه صدور این دو سند با اعتبار میباشد. قانون تجارت در ماده ی ۲۳۰ بیان میدارد که سفته سندی است که امضا کننده آن متعهد می شود در زمان مشخصی در وجه شخص معین یا حامل سفته حواله کند. همچنین سفته از اسناد عندالمطالبه به حساب می آید .

سفته بهتره یا چک

امروزه سفته به نوعی تضمین برای انجام تعهد به حساب می آید و یا پرداخت دینی که بین امضا کننده و طلب دارنده رد و بدل شده است. وکیل سفته این سند معتبر یکی از اسنادی است که از گذشته برای معاملات و تجارت مورد استفاده قرار میگرفته است. اما آیا از سفته چیزی بیشتر میدانیم؟ تفاوت سفته با چک در مبلغ نوشته شده در آن است؟ مبلغ مندرج روی سفته نشان اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ چیست؟ ئر آخر اینکه سفته بهتر است یا چک ؟

تفاوت چک و سفته

در اکثر موارد از مزایای قانونی سفته به عنوان یک سند تجاری مطلع نیستیم. اما باید بدانیم که سقف خاصی برای تعهد کردن هر برگ سفته موجود است. رقم درج شده بر روی سفته حداکثر سقف تعهدی است که با امضای سفته متعهد شده ایم.

برای تهیه سفته باید به باجه های بانکی مراجعه کنیم اگرچه که افرادی نیز هستند که در سایر مراکز سفته می فروشند و شما ممکن است این سند را از یک مرکز پست، کافی نت و هر جای دیگر بتوانید تهیه کنید.

اما در خصوص چک باید بدانیم که چک را آنرا الزاما باید از بانک تهیه نمود و این موضوع از دیگر موارد تفاوت سفته و چک محسوب میشود. خرید سفته از مراکزی به جز بانک ریسک اینکه این سند به روش های متعدد جعل شده باشد و معتبر نباشد را دارد، ضمن اینکه این سفته ها با قیمتی بیش از هزینه واقعی آن در این مراکز عرضه میشود.

قواعد حاکم بر سفته در قانون تجارت

در سفته باید تاریخ و مشخصات ضمانت کننده درج شده باشد. همچنین مبلغ سفته و نام گیرنده وجه باید در آن درج شود. تاریخ پرداخت همراه با مهر یا امضا بر روی سفته تعیین شده باشد. مشخص کردن مبلغ به حروف بر روی سفته الزامی میباشد.

نام و نام خانوادگی گیرنده سفته و صادر کننده سفته حتما باید در جای خود و بر روی سفته درج شده باشد. محل اقامت و محل پرداخت سفته باید به طور کامل و واضح مشخص شود.

این نکته در خصوص چک الزامی نمیباشد. مقرراتی که در مورد چک و سفته وجود دارد در بسیاری موارد مشترک است و تنها نکته این است که سفته به عنوان سند تجاری مهلت دار و وعده دار تنها برای یک ماه و یا یک سال بعد صادر خواهد شد، اما چک سندی برای معاملات به روز است.

قواعد حاکم بر چک

مثالی از برگ های تعهد و اسناد رایج در تجارت، چک است که انواع مختلفی دارد. از جمله این نمونه ها چک عادی است که اشخاص بر اساس حساب جاری خود آن را به امضا میرسانند و در واقع تضمین میزان معتبر بودن چک تنها فرد صادر کننده ی آن است اما در سفته تضمین ضمانت بر عهده امضا کننده یا ظهرنویس می باشد و از موارد دیگر تفاوت سفته با چک تضمین ضمانت این دو سند میباشد

  • چک تایید شده : شخص چک را امضا و بانک پرداخت وجه را از هر حسابی از شخص تایید می کند.
  • چک تضمین شده: که پرداخت وجه از سوی بانک با درخواست مشتری صادر و پرداخت تضمین خواهد شد.
  • چک مسافرتی: که در یکی از شعب بانک ها توسط کارگزاران و نمایندگان پرداخت خواهد شد.
  • سفته انواع متععدی ندارد و تنها ارقام ثبت شده بر روی آن این سند را از لحاظ ارزش وجهی متفاوت کرده ا چک در حکم سندی لازم اجرا است و به نوعی سند انتقال وجه محسوب می شود که سه نفر در آن دخیل هستند. کسی که چک به نام او صادر شود، بانکی که چک را صادر می کند، ذینفعی که چک را دریافت می کند.
  • چک های آزاد یا امنیبوس هم وجود دارند که در صورتی دارنده حساب دسته چک همراه نداشت می تواند از بانک تقاضای یک برگ عمومی چک آزاد نماید و در واقع این چک انتقال نخواهد پذیرفت و ظهرنویسی نیز نخواهد شد.
  • هر چک دارای اجزای تشکیل دهنده ای از قبیل کلمه چک در متن، محل صدور، تاریخ صدور، بانک محال علیه، شماره ردیف چک، مبلغ چک، ذینفع چک، شماره حساب و نام و نام خانوادگی صاحب حساب و محل امضای صاحب حساب را داراست.

تفاوت های دو سند تجاری چک و سفته

مسئولیت کیفری سفته به کل منتفی است: یک تفاوت آن با چک در این است که مسئولیت حقوقی در مورد صادرکننده سفته به وجود نمی آید. این از مزایایی است که برای چک میتوان نام برد اما برای صادر کننده سفته چنین مزایایی درنظر گرفته نشده اند.

اگرچه پرداخت نکردن سفته باعث می شود دریافت کننده ی آن حق دعوی داشته باشد ولی مهم ترین تفاوت آن در این است که چک وسیله ای با هدف ضمانت کردن نیست و در واقع کاملا به هدف پرداخت نقدی صادر خواهد شد. حتی در مناقصه ها و مزایده های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمینی مطمئن استفاده می شود.

طریقه ی واخواهی سفته

  • فرد دریافت کننده ی سفته باید بعد از پایان مهلت مقرر به صادر کننده مراجعه نماید و اگر وجه پرداخت نشد این امکان را دارد که طبق قوانین طلب خود را واخواست نماید. واخواست در اینجا یعنی اقدام قانونی برای خودداری از پرداخت وجه گواهی و معادل عدم پرداخت چک به حساب می آید. واخواهی اصطلاحی است که برای سفته و سند تجاری کاربرد دارد و اگر متعهد از پرداخت وجه در سر رسید خودداری کند به مدت ۱۰ روز زمان صبر میکند و پس از آن باید سفته را واخواست نماید.
  • بعد از ۱۰ روز اگر واخواست رخ نداد، فردی که سفته در دست اوست از برخی مزایای سند تجاری محروم خواهد شد. اکثر این مزایا این صدور قرار تامین خواسته است و معنای آن این است که خسارت احتمالی پرداخت شود. دارنده ی چک برای وصول پول به بانک می رود و از بانک درخواست پرداخت وجه چک را می نماید. نحوه اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ وصول این دو سند از موارد تفاوت این دو محسوب خواهند شد.

تفاوت در ضمانت اجرای چک و سفته

بیشترین پرسشی که مطرح است این است که ضمانت اجرایی چک مطمئن تر است یا سفته ؟ خلاف تصور بسیاری که گمان می برند بدهکار در صورت دادن سفته از وصول بدهی آنها خودداری مینماید، باید اذعان داشت که سفته سند معتبر تری نسبت به چک و ضمانت اجرای قانونی آن به مراتب معتبرتر میباشد. این یکی از موارد مهم تفاوت سفته با چک است.

چک سندی است که برای معاملات حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرد و سفته برای اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ موارد مدت دار مورد استفاده دارد. طلبکار بابت چک تسهیلات قانونی بیشتری دریافت خواهد نمود و این تفاوت همان ضمانت اجرایی بیشتری است که برای چک در نظر گرفته میشود. برای چک به علاوه ی ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت کیفری نیز برقرار شده است. مجازات های کیفری سقف و با توجه به سقف بدهی مبلغ از ۶ ماه حبس به بالا است که در ارقام بالا فرد محکوم به ۲ سال ممنوعیت از استفاده از چک خواهد شد.

مزایا و معایب چک

در مواد مختلف قانون چک و سفته دو سند مشابه به حساب می آیند اما دو تفاوت عمده در آنها وجود دارد. ابتدا اینکه در بین عوام چک همان پول نقد به حساب می آید اما سفته فقط حاکی از این موضوع است که صادر کننده آن تعهدی به دارنده دارد تا در زمان معین به دارنده آن تعهد را بپردازد.

این که کدام سند بهتر است بسته به شرایط موجود دارد. وکیل چک در مشهد چک های تضمینی، مشروط و سفید امضا و امانی و چک های وعده دار در دسته حقوقی قرار گرفته اند مشمول ضمانت کیفری نمیشوند. نحوه ی وصول وجه می تواند در نتیجه گیری اینکه کدام گزینه بهتر است شما را یاری نماید.

اینکه چک جنبه کیفری دارد و صدور چک بی محل جرم به حساب می آید اما سفته حقوقی است و عدم پرداخت وجه سفته در رسید جرم محسوب نخواهد شد از دیگر وجوه تفاوت سفته با چک است. اگرچه طرح دعوی سفته منجر به صدور حکم جلب خواهد شد اما آثار حکم کیفری چک را به بار نخواهد آورد، بنابراین دارنده چک زودتر به پول خواهد رسید.

گواهی عدم پرداخت چک از بانک باید صادر شود تا قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه باشد و این گواهی ضمیمه دادخواست خواهد شد اما سفته بدون واخواست و نیاز به برگشت زدن در دادگاه قابل طرح است. اگرچه گواهی عدم پرداخت وجه چک کار پیچیده ای نمیباشد و واخواست سفته یا اعتراض به عدم پرداخت سفته هزینه ای برابر با ۲ درصد مبلغ سفته دارد ولی گواهی عدم پرداخت وجه چک رایگان از سوی بانک اجرا خواهد شد.

امکان انتقال چک

در مقررات سفته اینطور ذکر شده است که قابل انتقال به غیر بوده و تنها با یک عبارت، سفته به ظهرنویسی های مختلف به اشخاص متعددی منتقل میشود. ظهرنویسی به معنای این است که دارنده سفته هدف از دریافت یا انتقال سفته را در پشت سفته خواهد نوشت و با امضا یا مهر تایید می نماید. با این ظهرنویسی دریافت کننده جدید سفته صاحب کلیه حقوق و مزایای سند مذکور میشود.

در این موقع تمامی اشخاصی که سفته را ظهرنویسی نموده اند در قبال پرداخت سفته مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این موضوع به این معناست که دارنده می تواند به همه آنها برای پرداخت وجه مراجعه کند. پرداخت وجه سفته را نیز می توان ضمانت کرد.

این قابلیت در چک نیز موجود است با این فرق که نیاز به پشت نویسی وجود ندارد و چک حامل است و اینطور می تواند از اختیارات چک بهره مند شد اما انتقال چک به دیگری به این معنی نمیباشد که تمام مسئولیت چک مربوط به شخص حامل باشد بلکه تمام مسئولیت پرداخت چک در صورت خرج شدن آن بر عهده دارنده ی حساب خواهد بود .

ماجرای عاشقی که انتقام جو شد!

انتخاب اشتباهم در ازدواج موجب شد زنی همه اموال و دارایی هایم را با خودش ببرد و خواهر او نیز با به اجرا گذاشتن مهریه اش زندگی مرا دگرگون کند. اکنون نیز .

به گزارش خراسان، مرد 45 ساله با بیان این که در مخمصه عجیبی افتاده ام و نمی توانم مسیر درست زندگی را بیابم به کارشناس اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: 20 سال قبل عاشق یکی از بستگان دور پدری ام شدم و به طور پنهانی با او ارتباط داشتم اما هیچ گاه جرئت نمی کردم درباره او با خانواده ام حرفی بزنم چرا که از نظر اقتصادی و موقعیت های اجتماعی فاصله زیادی با یکدیگر داشتیم.

پدر شیما مردی معتاد و بیکار بود به همین دلیل مادرش در خانه های مردم کار می کرد تا هزینه های زندگی را تامین کند اما پدر من تاجرفرش بود و در زمینه صادرات فعالیت می کرد. مادرم نیز از خانواده های سرشناس مشهد بود که به همین دلیل هرکدام از خواهران و برادرانم از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار بودند. من هم که در یکی از رشته های زیرمجموعه پزشکی تحصیل کرده بودم دریکی از مراکز درمانی مشهد مشغول به کار شدم اما به هیچ وجه نمی توانستم از ازدواج با شیما چشم پوشی کنم. من عاشق شده بودم و قصد داشتم به هر طریق ممکن از شیما خواستگاری کنم.

خلاصه دل به دریا زدم و مانند فیلم های سینمایی موضوع را با خانواده ام در میان گذاشتم. پدر و مادرم حیرت زده به من خیره شده بودند چرا که هیچ گاه تصور نمی کردند روزی از چنین دختری خواستگاری کنم. پدرم مرا نصیحت کرد که این عشق و عاشقی ها فرجام تلخی دارد ولی من هم مانند خیلی از جوان های دیگر این حرف ها را خرافات می دانستم و معتقد بودم فقط عشق و دوست داشتن برای زندگی مشترک کافی است!

بالاخره با همه کشمکش های خانوادگی با شیما ازدواج کردم و دو سال بعد نیز زندگی مشترک مان در حالی آغاز شد که من سعی می کردم همسرم هیچ گونه ناراحتی روحی یا مشکل مالی نداشته باشد. با آن که هفت سال از ازدواج مان می گذشت اما هنوز صاحب فرزندی نشده بودیم به همین دلیل مدام همسرم را نزد پزشکان متخصص می بردم و به مراکز مهم ناباروری در کشور مراجعه می کردم. در عین حال اجازه نمی دادم کسی از اطرافیانم همسرم را سرزنش کند یا با نیش و کنایه سخنی در این باره بگوید چرا که برخی از اطرافیانم همواره ضعف اقتصادی و اعتیاد پدر شیما را به رخش می کشیدند و این گونه او را تحقیر می کردند.

در میان این فراز و نشیب های زندگی بالاخره همسرم باردار شد و زندگی ما رنگ و بوی شیرینی به خود گرفت. در این سال ها من با کمک پدرم خانه، خودرو و ویلای شخصی خریدم و به مناسبت تولد پسرم یک خودروی شاسی بلند خارجی هم به شیما هدیه دادم. این درحالی بود که اسناد همه اموالم را به نام همسرم ثبت کرده بودم و همین موضوع حسادت بسیاری از اطرافیان مان را برانگیخت. در این شرایط گوشی های هوشمند به بازار آمد و کاربران از طریق شبکه اجتماعی وایبر و لاین با یکدیگر در ارتباط بودند.

من هم بلافاصله گران ترین نوع گوشی را برای همسرم خریدم اما چند ماه بیشتر از این موضوع نگذشته بود که متوجه شدم شیما با پسر غریبه ای در شبکه اجتماعی وایبر آشنا شده که چند سال از خودش کوچک تر است. زمانی که به همسرم اعتراض کردم با خونسردی به چهره ام خیره شد و گفت دیگر مرا دوست ندارد و اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ می خواهد از من جدا شود. ستون های زندگی ام را لرزان می دیدم به همین دلیل نزد سیما رفتم که خواهر بزرگ تر شیما بود. او از شوهرش طلاق گرفته و با دختر کوچکش که همسن پسر من بود زندگی می کرد.سیما که گویی از همه چیز اطلاع داشت رو به من کرد و گفت: آن ها مدتی است با هم ارتباط دارند اما من نمی توانستم این ماجرا را بازگو کنم.

وقتی سخنان سیما را شنیدم دیگر به جدایی از شیما مصمم شدم چرا که فهمیدم این زندگی همان طور که پدرم گفته بود فرجامی نخواهد داشت. خیلی زود شیما را طلاق دادم و او هم مدتی بعد با همان پسر غریبه ازدواج کرد و چون فرزندم خردسال بود نخواستم او را از مادرش جدا کنم ولی یک روز پسرم با همان لهجه شیرین کودکانه اش در یک تماس تلفنی به من گفت اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ که شوهر مادرش او را کتک زده است. بی درنگ به خانه سیما رفتم چرا که پسرم بیشتر اوقات نزد خاله اش بود و با دختر او بازی می کرد. آن شب از سیما خواستم فرزند مرا نزد خودش نگه دارد و اجازه ندهد دیگران او را کتک بزنند، این گونه بود که رفت و آمدهای من به خانه سیما بیشتر شد و در این میان فهمیدم او به من علاقه مند شده است.

من هم که قصد داشتم از شیما انتقام بگیرم خواهرش را با مهریه 114 سکه بهار آزادی به عقد خودم درآوردم، با آن که شیما همه اموال و دارایی مرا با خودش برده بود، سعی کردم سیما در آسایش باشد و مورد سرزنش خواهرش قرار نگیرد اما یک هفته بعد شیما متوجه ماجرا شد و شبانه به خانه خواهرش آمد و با ما درگیر شد تا حدی که چاقوکشی کرد و دست مرا برید، در این گیرودار خانواده شیما هم به کمک او آمدند و مرا کتک زدند و در محل کارم نیز آبروریزی به راه انداختند. بعد از این ماجرا سیما هم به شهر دیگری رفت و مهریه اش را به اجرا گذاشت .

با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد جواد یعقوبی (رئیس کلانتری طبرسی شمالی) بررسی های کارشناسی درباره این پرونده به مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد.

سفته؛ راه‌های مطالبه عادی و واخواست

احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری [email protected] سفته یکی از اسناد تجاری بسیار مورد استفاده و رایج بین عموم است. به علت سهولت استفاده و نیز سهولت اخذ و دریافت آن حتی افرادی که توانایی و امکان اخذ چک را ندارند، به راحتی امکان دریافت سفته را دارا هستند. سفته همچنین به کرات به‌عنوان ضمانت حسن انجام قراردادها حتی در قراردادهای کار استفاده می‌شود. قانون تجارت در خصوص سفته مواد بسیار کمی دارد و خیلی در مورد آن توضیح نداده است. علت نیز این است که بسیاری از موارد این سند تجاری با برات (به عنوان سندی که قانون‌گذار مفصلا در مورد آن صحبت کرده) یکسان است.

سفته؛ راه‌های مطالبه عادی و واخواست

قانون‌گذار صرفا بیان کرده است: سفته سندی است که به‌موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی درموعدمعین یاعندالمطالبه دروجه حامل یاشخص معین یابه حواله کرد آن شخص واریز کند. سفته حتما علاوه برامضایامهرباید دارای تاریخ و مبلغ باتمام حروف، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باشد.یکی از موارد مهم درخصوص سفته چگونگی اجرای مفاد آن است. همین امر خود باعث تردید‌ها و شک‌های متعددی برای مدیران شرکت‌ها است. آنها همواره این پرسش را در ذهن دارند، اگر بخواهیم در قراردادی ضمانت حسن اجرای قرارداد داشته باشیم، کدام سند قابلیت پیگیری بیشتری دارد؟ سفته یا چک؟ از طرف دیگر عموما راجع به واخواست سفته اطلاعاتی ندارند و اساسا نمی‌دانند چه تفاوتی می‌کند سفته واخواست شود یا واخواست نشود. در یادداشت ذیل قصد داریم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.طبق قانون، تمام مقررات راجع به برات، در مورد سفته نیز لازم‌الاجرا است، بنابراین خیلی بدیهی است که وقتی به مقررات سفته اشاره می‌کنیم، در بسیاری از موارد به جای نام اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ سفته به نام برات برمی‌خوریم. علت طبیعتا مشابهت مقررات این دو است.

اولین نکته اینکه، اگر سفته به رویت باشد یعنی به محض مطالبه قابل وصول باشد، ظرف یک‌سال از تاریخ صدور سفته باید مطالبه شود. ضمنا اگر سفته به کلی بدون تاریخ باشد، غالبا عندالمطالبه تلقی می‌شود به این معنا که صادرکننده قصدش این بوده به محض مطالبه دارنده سفته توانایی پرداخت وجه آن را تا سقف تعهدات سفته داشته باشد. اما اگر سفته تاریخ داشته باشد طبیعتا زودتر از زمان تاریخ قابلیت مطالبه را ندارد و به عبارت بهتر وجه آن در سروعده صرفا قابل مطالبه است.

واخواست چیست؟

واخواست در یک عبارت ساده مطالبه رسمی وجه سفته است. به آن اعتراض عدم تادیه نیز گفته می‌شود. به یک معنا مشابهت بسیاری با گواهی عدم پرداخت وجه چک که بانک‌ها صادر می‌کنند نیز دارد. وقتی دارنده سفته می‌خواهد به صورت رسمی، صادرکننده یا ظهرنویسان و ضامن‌های سفته را مورد تعقیب حقوقی قرار دهد، یکی از بهترین کارها در اولین فرصت، واخواست سفته است. خوبی کار این است که به محض واخواست سفته، ابلاغ واخواست به متعهد نیز انجام می‌شود و او متوجه می‌شود که دارنده آماده پیگیری قضایی برای مطالبه وجه خود است.

اگر دارنده سفته قصد داشته باشد علیه تمام متعهدان سفته (اعم از ضامنین و ظهرنویسان) اقامه دعوی کند و مسوولیت تضامنی آنها را بخواهد باید نهایتا ظرف یکسال از تاریخ سفته آن را مطالبه کند. اگر این کار را انجام ندهد حق مطالبه وجه را از سایر متعهدین به جز صادرکننده از دست می‌دهد. اگر بخواهد به صورت رسمی واخواست کند نهایتا باید از تاریخ وعده یا سررسید ظرف ده روز آن را واخواست کند. اگر هم سفته عندالمطالبه بود می‌تواند ظرف یکسال مطالبه کند و پس از یکسال باید در نهایتا ۱۰ روز آن را واخواست کند.

ضمنا در شهرهای مختلف دوایری وجود دارد که دایره واخواست نامیده می‌شود. این دوایر کاری به جز واخواست سفته ندارند و تنها در این خصوص می‌توان به آنها مراجعه کرد. همچنین هزینه واخواست نیز باید پرداخت شود. هزینه واخواست ۲ درصد ارزش سفته است. بنابراین مشاهده می‌شود که هزینه آن هزینه قابل توجهی است. به همین سبب در بسیاری موارد دارندگان سفته، بدون واخواست، وجه سفته را مطالبه می‌کنند. این عمل گرچه باعث می‌شود بسیاری از امتیازات تجاری بودن سفته از دست برود، اما در عمل هزینه کمتری در بدو امر به دارنده تحمیل می‌شود.واخواست نیز در اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ سه نسخه تنظیم می‌شود. یک نسخه در دایره واخواست باقی می‌ماند، یک نسخه به واخواست کننده تقدیم می‌شود و یک نسخه نیز به متعهد سفته ابلاغ می‌شود.

سفته اما برخلاف چک، وجه کیفری به هیچ عنوان ندارد. نمی‌توان صادرکننده سفته را با عنوان پرداخت سفته بلامحل تحت تعقیب کیفری قرار داد. در پاسخ به پرسش دوم علاوه‌بر مطلبی که گفته شد نیاز است توضیح داده شود، اینکه برای ضمانت از سفته استفاده کنیم یا چک، در غالب موارد تفاوت ماهوی چندانی نمی‌کند. یک خصوصیت برتر چک این است که نحوه اصطلاحا برگشت خوردن آن و از نظر اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ حقوقی اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک بسیار ساده‌تر است. برگشت خوردن چک نه تنها بعد از مدت کوتاهی به بانک مرکزی اطلاع‌رسانی می‌شود، بلکه باعث بدحساب شدن مشتری و از دست دادن امتیازات بانکی او می‌شود. اما واخواست سفته نیاز به تشریفات بیشتری دارد. حتما باید به دایره واخواست مراجعه کرد و موعد آن نیز مشخص و محدود است. از سوی دیگر دارنده چک باید هزینه قابل‌توجهی نیز در این مورد پرداخت کند درحالی‌که برگشت خوردن چک هیچ هزینه‌ای ندارد. از سوی دیگر اگر هدف دارنده این باشد که صادرکننده از جدیت او در پیگیری حقوقی مطالبه وجه خود مطلع شود، با برگشت خوردن چک این امر بلافاصله به صادرکننده اطلاع‌رسانی می‌شود، ولی درخصوص سفته ممکن است این مدت طولانی‌تر باشد. از طرف دیگر اگر نشانی صادرکننده سفته تغییر کرده باشد ممکن است درعمل او هیچ گاه از این قضیه تا روز اجرای حکم دادگاه مطلع نشود. با این همه، با توجه به اینکه سفته کاملا اعتبار یک سند قوی تجاری را داراست و هم اینکه اخذ و مبادله آن به سهولت انجام می‌شود، همواره جایگاه ویژه‌ای بین افراد داشته است. تا جایی که حتی شرکت‌های معتبر نیز معمولا در پذیرش سفته امتناع نکرده و آن را می‌پذیرند.

اجاره خودرو با راننده با شرایط آسان

اجاره خودرو با راننده آراد سیر موضوعی است که این روزها افراد زیادی به آن فکر می کنند و زمانی که شرایط خرید خودروی رویایی خود را ندارند می خواهند چند روزی آن را اجاره کنند. امروزه تمام متقاضیانی که در سایت های مختلف دنبال این آیتم هستند تا حدودی با شرایط اجاره ماشین و مزیت های آن آشنایی دارند. هر روزه درخواست های رنت ماشین افزایش پیدا می کند و شرکت های ارائه دهنده این خدمات سعی می کنند تا با قرار دادن شرایط متفاوت و البته آسان متقاضیان را به سمت خود بکشانند. قطعا شما هم اگر در نقش مشتری باشید به دنبال شرکت هایی می روید که آپشن های بهتری را در اختیار مشتری قرار می دهد.

مجموعه های زیادی در تهران و سایر شهرستان ها در حوزه اجاره خودرو با راننده فعالیت می کنند که آراد سیر یکی از پر قدرترین کمپانی های اجاره دهنده می باشد. در این شرکت خبری از شرایط سخت و پیچیده نیست شما با هر شرایطی که دارید می توانید در این مجموعه خودروی دلخواه خود را پیدا کنید و آن را اجاره کنید.

اجاره خودرو های میلیاردی بازیکنان پرسپولیس

شاید برایتان سوال باشد بازیکنان فوتبال ایا ماشین اجاره میکنند یا خیر؟

یک شرکت اجاره خودرو که برای بازیکنان و مربیان خارجی استقلال، خودروهای لاکچری فراهم می کزد، خواستار دریافت مطالبات خود از باشگاه استقلال شد.

بنظر می رسد لیست طلبکاران استقلال تمامی ندارد و علی فتح الله زاده که عهده دار مسئولیت سنگینی شده، هر روز با چالش های جدیدی روبرو می شود. در شرایطی که مدیرعامل آبی ها در تلاش است تا بدهی این تیم به استراماچونی، سانتاکلارا پرتغال و شباب الاهلی را پرداخت کند، اکنون نوبت به یک طلبکار جدید رسیده است.

طبق اطلاعاتی که به خبرنگار فوتبالی رسیده، آبی ها از تیر ماه امسال با یک شرکت اجاره خودرو قراردادی امضا کرده اند تا بازیکنان و مربیان خارجی به جهت سهولت رفت و آمد به تمرینات، از خودروهای لوکس به همراه راننده استفاده کنند و باشگاه استقلال نیز موظف است اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ ماهانه ۱۹۶ میلیون تومان به این شرکت پرداخت کند. اما مشکل آنجا آشکار می شود که آبی ها با وجود گذشت چند ماه به تعهدات خود عمل نکرده و مجموع بدهی استقلال به این شرکت رقم قابل توجهی می شود.

حال باید دید فتح الله زاده که به دنبال مصالحه با طلبکاران استقلال است با این چالش جدید چه خواهد کرد؟ آیا او می تواند مدافع عنوان قهرمانی را به ساحل آرامش برساند یا خیر؟

car3

شرایط آسان اجاره خودرو با راننده در تهران

برای شهر بزرگی همچون تهران قطعا درخواست های اجاره خودرو با راننده با شرایط آسان بسیار زیاد است. آیا تا به حال به این فکر کرده اید که یک سفر داخلی خود چگونه با کیفیت تر برگزار کنید و یا اگر گردشگر هستید و وارد یک کشور دیگر شده اید چطور می توانید یک دسترسی آسان به تمام نقاط دیدنی را تجربه کنید. حتی ممکن است شما یک سفر کاری داشته باشید و در شهر شلوغی همچون تهران نگران دیر رسیدن به قرار کاری خود باشد. بهتر است برای یک بار هم که شده این کابوس ها را کنار بگذاری و با یک شرکت اجاره ماشین قرار بگذارید.

در اینجا شرکت اجاره خودرو آراد سیر در تهران با ارائه انواع خودروهای داخلی و خارجی و شرایط متنوع رنت خودرو نیاز شما را در هر بازه زمانی و قیمتی برآورده می کند.

آیا تا به حال برای سفرهای خود از خودروی اجاره ای استفاده کرده اید؟

اجاره خودرو چه مزیتی در سفر دارد؟

آیا هزینه های اجاره مقرون به صرفه تر از هزینه ی خودروی شخصی خواهد بود؟

بدون شک همه ی ما عاشق سفر و کشف مسیرها و جاهای زیبا هستیم. اما لذت بخش بودن سفر به امکاناتی که در اختیار داریم بستگی دارد. شما هیچوقت با یک خودروی معیوب نمی توانید یک سفر ناب را تجربه کنید چون دائما در فکر خودرو و عیب و ایرادهای آن هستید و دغدغه ی خراب شدن و در راه ماندن قطعا باعث خاموش شدن لذت های سفر در شما خواهد شد. واقعا لازم نیست این همه استرس را به دوش بکشید خودروی خود را در پارکینگ شخصی خود پارک کنید و با خیال راحت یک خودروی مطمئن و مناسب را برای کل مدت سفر خود اجاره کنید.

اجاره خودرو با راننده آرا سیر

آراد سیر یکی از اصلی ترین خدماتی که ارائه میدهد اجاره خودرو با راننده میباشد ، بیشتر افراد زمانی که به تعطیلات پایان هفته یا تعطیلات عید نزدیک می شوند به دلیل نداشتن خودرو یا معیوب بودن خودرو نمی توانند از چند روز تعطیلی خود لذت ببرند اگر خود را دوست داشته باشید و بخواهید یک سفر زیبا و بدون دغدغه را تجربه کنید نیازی به خودروی شخصی ندارید و فکر وسایل نقلیه عمومی را هم از سر خود بیرون کنید که اصلا گزینه مناسبی برای مسافرت نیستند. پس سری به آراد سیر بزنید و در عرض چند دقیقه خودروی دلخواه خود را برای مدت بخصوص خود رزرو کنید.

شما هزینه ای که بابت اجاره خودرو می پردازید بسیار پایین تر از هزینه هایی است که باید برای تعمیرات، استهلاک، روغن و . خودروی شخصی خود بپردازید. شما هیچ دغدغه ای بابت تعمیرات ماشین، تمام شدن لاستیک ها، تمام شدن روغن و . نخواهید داشت و خودروهایی که برای اجاره قرار داده می شوند دارای فنی سالم و بدون ایراد هستند و سرویس های آن های مرتبا انجام شده است.

اجاره خودرو با راننده یا بدون راننده ؟

اجاره کنندگان خودرو معمولا با توجه به خودروها و تایمی که آن را اجاره می کنند شرایط مختلفی را باید داشته باشند. اگر شما بدون راننده برای اجاره خودرو اقدام کنید لازم اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ است که ابتدا گواهینامه رانندگی داشته باشید چون تحت هیچ شرایطی خودرو به افراد بدون راننده اجاره داده نمی شود. قدم بعدی گذاشتن ضمانت است. در شرکت آراد سیر برای تضمین معمولا از سند ملکی به اسم اجاره گیرنده، سفته، چک، وجه نقد، جواز کسب و . استفاده می کند. تا متقاضی هر شرایطی که برای او آسان است آن را تامین کند. معمولا اجاره ماشین بدون راننده قوانین و مقررات خاص خود را دارد و اجاره گیرنده کاملا در قبال خودرو مسئول است و نباید هیچ گونه ضربه یا مشکلی برای خودرو به وجود بیارید. این شرایط در تمام شرکت ها یکسان است و هیچ شرکتی به شما یک خودرو اجاره نمی دهد که هر بلایی که بخواهید سر آن بیاورید. شرایط آسان در واقع کنار آمدن با مشتری است. اینکه شرایط به نحوی تنظیم شود که در اولویت اول منافع و شرایط مشتری لحاظ شود.

اما اگر می خواهید خود را فارغ از این شرایط سفت و سخت بکنید و فقط هزینه اجاره را پرداخت کنید و با خیال راحت به کار یا سفر خود بپردازید بهتر است اجاره خودرو با راننده را انتخاب کنید. زمانی که شما یک خودروی لوکس یا میان رده را با راننده اجاره می کنید لازم نیست که هیچ گونه تضمینی قرار دهید. در این شرایط بیشتر متقاضیان سراغ ماشین های با آپشن های روز دنیا می روند و می خواهند برای این چند روزی که خودرو اجاره می کنند سنگ تمام بگذارند. شرایط اجاره خودرو به قدری آسان است که شما حتی کاری با سوخت گیری نخواهید داشت. خودروهایی که شما می توانید با راننده اجاره کنید بسیار با کیفیت و کم کارکرد هستند و در طول سفر هیچ گونه نگرانی بابت خرابی و تعمیرات را نخواهید داشت.

هزینه اجاره خودرو با راننده تا حدودی بالاست چون شما علاوه بر هزینه اجاره ماشین بایستی هزینه با راننده را هم پرداخت کنید، اما به طور کلی چون این روش شرایط آسان و بی دغدغه ای دارد بیشتر برای مراسمات خاصی همچون عروسی، جلسات کاری خاص، جابجایی میهمانان ویژه، جابجایی مقامات و . از آن استفاده می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.